cart
0

Vyhlášení 22. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2024

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují dvacátý druhý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti.

Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let. Pravidla soutěže jsou podrobněji uvedena ve Statutu Ceny Josefa Pekaře ze dne 17. ledna 2002.

Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou, diplomem a zveřejněním výsledku na webové stránce Sdružení historiků České republiky a Pekařovy společnosti Českého ráje, popřípadě i v dalších sdělovacích prostředcích. Výsledek 22. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře bude slavnostně vyhlášen zástupci výboru Sdružení historiků a výboru Pekařovy společnosti, místo a termín slavnostního vyhlášení budou stanoveny po dohodě obou společností.

Uzávěrka 22. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2024. Do ní je možno přihlásit monografie vydané v letech 2022 a 2023. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat poštou na adresu Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (Vlašská 9, 118 40 Praha 1), a to spolu s průvodním – vlastnoručně podepsaným – dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název monografie, místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum narození autorky či autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: "Soutěž o Cenu Josefa Pekaře".

Jiří Kocian – Pavel Jakubec

za výbor Sdružení historiků České republiky
za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje

Annexes