cart
0

Tomáš W. Pavlíček laureátem Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., udělila pracovníkovi MÚA Dr. phil. Tomáši W. Pavlíčkovi, Ph.D., Prémii Otto Wichterleho.
Slavnostní předání diplomů se konalo 6. června 2017 ve Vile Lanna v Praze-Bubenči.

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

Photo gallery

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #