cart
0

Po stopách T. G. Masaryka (webový portál)

Představujeme Vám nový projekt Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. – tematický portál spjatý s osobností prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Nabízí především jedinečnou interaktivní mapu, která znázorňuje historická i současná místa související s Masarykovým životem a meziválečným Československem. Dále poskytuje informační servis o novinkách a událostech spojených s 80. výročím Masarykova úmrtí (září 2017) a 150. výročím narození (březen 2020) a 100. výročím založení Československa (říjen 2018). Projekt je určen odborné a nejširší veřejnosti.

http://tg-masaryk.cz/

Interaktivní mapa Po stopách T. G. Masaryka

Informační servis o novinkách a událostech soustřeďuje informace o publikacích, rozhlasových a televizních pořadech, filmových dokumentech, výstavách, konferencích, přednáškách, prezentacích apod.

Další informace poskytnou

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D., a PhDr. Jakub Šofaník, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV Č, v. v. i.

Email: tgm@mua.cas.cz

Photo gallery