cart
0

Medaile Za zásluhy o české archivnictví udělena Jaroslavě Hoffmannové a Jindřichu Schwippelovi

Medaili obdržela na návrh Masarykova ústavu a Archivu AV ČR jeho emeritní pracovnice PhDr. Jaroslava Hoffmannová. Ocenění bylo uděleno i dalšímu dlouholetému pracovníkovi naší instituce PhDr. Jindřichu Schwippelovi. Stalo se tak dne 29. dubna 2010 v Národním archivu v Praze. Oběma spolupracovníkům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a elán do projektů, na nichž se s naším ústavem podílejí!

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #