cart
0

Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve dvou projektech Technologické agentury České republiky

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. je zapojen do dvou nových projektů, které podpořila Technologická agentura České republiky.

Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace

(květen 2018 – duben 2021)

Ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha.

Cílem projektu je do prostoru města Prahy promítnout data o více než 30 000 obětech holokaustu, včetně desítek tisíc digitalizovaných fotografií a dokumentů, místech pronásledování a interakci s ostatními obyvateli. Usiluje o využití technologií k multikulturnímu vzdělávání tak, aby uživatelé, mezi něž patří zejména studenti a místní obyvatelé, promýšleli sdílený prostor obce novým způsobem. Projekt tak přispívá k prevenci rasismu a segregace ve společnosti. Reaguje na nedostatečné využití potenciálu public history mimo vzdělávací a paměťové instituce, ve veřejném prostoru a za použití pokročilých technologií založených na současném stavu výzkumu. Zatímco srovnatelné projekty zprostředkují pouze omezené datové soubory, tento projekt zpřístupní rozsáhlé databáze a soubory digitalizátů.

Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti

(březen 2018 – únor 2021)

Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým vysokým učením technickým v Praze, Univerzitou Karlovou a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Stávající pokusy o technologické inovace vzdělávání o historii kultivují historickou gramotnost společnosti nedostatečně. Projekt Historylab chce vyvinout komplexní řešení – soubor modulů nabídne garantovaný výběr pramenů, doplní je digitálními nástroji pro analýzu, katalogizuje objekty metadaty a nabídne prostor pro správu výstupů, včetně nástrojů hodnocení. Záměr vychází ze zkušeností konsorcia s vývojem a pedagogickým výzkumem a integruje koncepty didaktiky a historiografie. Interdisciplinární reflexe vzdělávacího potenciálu technologií se promítne do experimentálního vývoje softwaru, jenž se zaměří na modelová publika (učitelé a žáci ZŠ a SŠ, studenti učitelství, laická veřejnost) a zprostředkuje uživatelům nástroje pro kreativní reflexi historie (podporu historické gramotnosti).

Photo gallery