cart
0

Martin Klečacký laureátem Prémie Otto Wichterleho

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová udělila pracovníkovi MÚA Martinu Klečackému a dvaadvaceti dalším mladým vědcům Prémii Otto Wichterleho. Slavnostní předání diplomů se konalo 19. června 2019 ve Vile Lanna v Praze-Bubenči.
Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.

Martin Klečacký působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., již od roku 2012. Pozitivní rozruch vyvolala jeho disertační práce, kterou v roce 2016 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se v ní do té doby jen minimálně zpracovanému tématu nacionalizace českého úřednictva v habsburské monarchii a současně české politické a úřednické lobby ve vídeňských ministerstvech před rokem 1914. Práci následně jako celek vydalo nakladatelství Academia a nyní se připravuje její anglický překlad a vydání v USA.

Martin Klečacký pokračuje nadále v pozoruhodném tempu: kromě redakční práce na dvou konferenčních sbornících a častým publikováním v prestižních českých odborných časopisech (Český časopis historický, Moderní dějiny aj.) připravil během čtyř let k tisku sedm pramenných edic, často klíčového významu pro další výzkum.

Jeho mimořádná systematičnost vyústila i ve vydání Slovníku představitelů soudní správy. Na základě objednávky státní správy pak zpracoval dvě popularizační monografie týkající se vzniku a vývoje ministerstva zemědělství.

Photo gallery