cart
0

Knize Rudolfa Kučery udělena cena Czechoslovak Studies Association

The Czechoslovak Studies Association udělila svou knižní cenu "Best Book in the Field of Czechoslovak Historical Studies" kolegovi Rudolfu Kučerovi. Asociance označila jeho práci Rationed Life: Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918,  která je anglickým překladem původního českého vydání Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 (Praha: NLN 2013), za nejlepší knihu k dějinám Československa vydanou v letech 2015-2016. V minulosti obdrželi tuto cenu například James Krapfl, Mark Cornwall, Tara Zahra nebo Pieter Judson.

“This is a fresh and original work that employs a rich range of archival and secondary sources. Its innovative approach to the somewhat out-of-fashion topic of working-class politics, coupled with its meticulous research, made Rationed Life a clear the winner of this year's Czechoslovak Studies Association Book Prize.”

http://www.public.iastate.edu/~zarecor/CSA/bookprize.htm

Photo gallery