cart
0

Jan Jakub Surman laureátem prémie Lumina quaeruntur

Historik Jan Jakub Surman z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR získal prestižní prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky Lumina quaeruntur. Prémie zřízená Akademickou radou Akademie věd ČR má pomoci vědcům v začátcích jejich kariér při sestavování vlastního výzkumného týmu a podpořit je v budoucích žádostech o granty Evropské výzkumné rady (ERC). Jan Surman převzal ocenění z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové 5. listopadu 2021 v prostorách Knihovny Akademie věd ČR.

Prémie umožní Janu Surmanovi a jeho výzkumnému týmu realizovat projekt nazvaný Obrazy vědy v Československu 1918–1945–1968. Východiskem projektu jsou změny, které ve vnímání vědy nastaly po první světové válce. „Velká válka“ ukázala, že věda a technika jsou klíčem k vítězství, mohou však být zneužity také jako ničivá síla. Projekt má za cíl zkoumat „obrazy vědy“ – představy o úloze a zdrojích vědy i povahu hlavních epistemologických konceptů – v bouřlivých prvních padesáti letech existence samostatného Československa. Projekt se tak z jedné strany zaměřuje na „vnitřní“ dějiny vědy, neopomíjí ale ani dobový vnější společensko-historický kontext. „Obrazy vědy“, které budou v rámci projektu analyzovány, totiž mnohdy vznikaly v oblasti, ve které se věda střetávala a mísila nejen s politickou a společenskou sférou, ale do které zasahovaly také umělecká či literární tvorba.

Photo gallery