cart
0

Děkovný list AV ČR Nataše Kmochové

Dne 23. června 2010 obdržela pracovnice Archivu AV ČR prom. hist. Nataša Kmochová za dlouholetou práci ve prospěch Akademie věd ČR Děkovný list z rukou jejího předsedy prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc.

Srdečně blahopřejeme!