cart
0

Prezentace knihy: Ve znamení energie. Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku

25. 10. 2023, Vila Lanna, Praha

 

Dne 25. října 2023 byla oficiálně představena kniha Ve znamení energie. Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku, kterou zpracoval tým pracovníků Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, vedený dr. Věrou Dvořáčkovou, a která vzešla ze spolupráce s Ústavem termomechaniky AV ČR. Knihu pokřtily předsedkyně Akademie věd ČR, prof. Eva Zažímalová, a místopředsedkyně AV ČR dr. Ilona Müllerová. Kniha představuje komplexní zpracování vývoje výzkumu v oblasti termomechaniky a elektrotechniky v akademii věd od roku 1953 po současnost v kontextu politickém, ideologickém, hospodářském či kulturně-společenském.

 

Ve znamení energie. Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku
Věra Dvořáčková – Jiří Šoukal – Tomáš Gecko – Michaela Šmidrkalová

Related content

Publications

People

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #