cart
0

Bedřich Hlaváč: Paměti. Díly I, II, IV, V

Předkládáme čtenářům a badatelům obsáhlé memoáry Bedřicha Hlaváče (1868–1936), které měly již v době svého vzniku za cíl oživit pozvolna zapomínaný obraz Vídně jako živé metropole rakousko-uherského soustátí, jako symbolu habsburského dvora, politického, hospodářského, kulturního i správního centra říše, k níž náležely rovněž české země.
Záměr uveřejnit paměti Bedřicha Hlaváče, dlouholetého parlamentního zpravodaje v Říšské radě a vídeňského dopisovatele českých listů, bylo nicméně nutno přizpůsobit řadě okolností, včetně povahy samotného materiálu a účelnosti výhradně knižního vydání. Výsledkem je proto dvojí publikační formát, který, jak věříme, oba aspekty respektuje.
Soubor uložený v pozůstalostních fondech B. Hlaváče v Archivu Národního muzea a Literárním archivu Památníku národního písemnictví je rozčleněn do pěti celků. K procesu jeho vzniku, archivaci a rozčlenění jsme se detailně vyslovili již ve vydané knižní publikaci Bedřich Hlaváč, Vídeňské vzpomínky, Praha 2021. Knižní formát přinesl kompletní text III. dílu pamětí (Rakouský parlament), rozšířený o dílčí tematicky příbuzné pasáže z ostatních dílů. Předkládaná digitální verze zpřístupňuje úplné textové znění dílů I–II a IV, resp. memoárového souboru uloženého v Literárním archivu, který pracovně označujeme jako díl V. Rozdílný v tomto případě zůstal nejen formát publikace, ale rovněž přístup k editaci materiálu. Knižní vydání bylo zpracováno podle norem kritické komentované edice, digitální verze přináší základní textový materiál bez výraznějších úprav a komentářů.
Věříme, že minimální ediční zásahy posílí čtivost a umožní čtenářům dostatečnou orientaci v textu, ale neuberou nic na původnosti pamětí a jejich literární i dokumentační hodnotě

Elektronická edice: viz přílohu.

Pro zadání hesla, které odemyká rozšířené funkce, v otevřeném dokumentu rozklikněte symbol zámku na levém okraji, ve složce Nastavení zabezpečení otevřete odkaz Podrobnosti o právech. Po otevření okna Vlastnosti dokumentu rozklikněte ikonu Změnit nastavení, která otevře řádek pro zadání hesla. Po jeho vložení a potvrzení se odemknou rozšířené funkce.

Annexes

Related content