merhautova@mua.cas.cz

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.

  • +420 286 010 549
B 111

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2001-2008: Ph.D., FF UK, Praha.
1995-2001: Mgr., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření:

dějiny moderní české literatury v středoevropském kontextu; vztahy a prostředkování mezi českou, německou a rakouskou literární modernou 1880–1918; T. G. Masaryk a literatura

Výzkumné projekty od r. 2010:

Pedagogická činnost od roku 2010:

CIEE Study Centre (ÚJOP, FF UK Praha), Central European Studies

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od 2010: členka Rady pracoviště MÚA
od 2009: členka redakčního kruhu časopisu Dějiny – teorie – kritika
2009-2011: členka 9. OR GA AV ČR

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

  • Merhautová, Lucie. Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 479 s. ISBN 978-80-87782-53-8.
  • Kostrbová, Lucie. Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha : Academia, 2011. 492 s. (Historie). ISBN 978-80-200-1966-0.

Spoluautorství vědeckých monografií

  • Kostrbová, Lucie ; Ifkovits, Kurt ; Doubek, Vratislav. Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne. PrahaWien : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 502 s. ISBN 978-80-86495-72-9.

Redakce kolektivních monografií

  • Merhautová, Lucie (ed.) ; Ifkovits, K. (ed.). Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. PrahaEssen : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 396 s. ISBN 978-80-86495-99-6.
  • Kostrbová, L. (ed.) ; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-57-6.

Studie v recenzovaných časopisech

  • Merhautová, Lucie. Ottokar Stauf von der March als Interpret der tschechischen Literatur in der Münchner Revue Die Gesellschaft. brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge. 2012, roč. 20, 1/2, s. 87-117. ISSN 1803-456X.

Studie v kolektivních monografiích

  • Merhautová, Lucie. Hermann Bahrs Programm der "Entdeckung der Provinz" und die Thematisierung Prags als "deutsche Literaturstadt" in der Zeit. In Merhautová, L.; Ifkovits, K. (ed.). Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. s. 93-103. ISBN 978-80-86495-99-6.
  • Merhautová, Lucie. Problémy malé literatury a identity na přelomu 19. a 20. století. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 43-63. ISBN 978-80-86495-98-9.