VISK 5 – Retrokatalogizace soukromých knihoven osobností

Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) vyhlášeného Ministerstvem kultury je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií.

Záměrem projektu Retrokatalogizace soukromých knihoven osobností je vytvořit v požadovaných standardech elektronický katalog části dosud nezkatalogizovaného knihovního fondu, který je trvale deponován v knihovně Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Tyto tištěné monografie pocházejí ze soukromých knihoven emeritních pracovníků ústavu, historiků a jejich příznivců (např. dr. J. Hromádko, doc. J. Cvekl, M. Galuška, dr. Z. Mahler, J. Doležal, dr. V. Martínek, JUDr. E. Sobota, dr. J. Eršil, dr. A. Robek, prof. J. Krejčí, doc. Z. Šolle, prof. V. Olivová aj.). Věnovali je ústavu, aby jejich sbírky mohly sloužit dalším generacím badatelů. Tematicky jde o různorodý knihovní fond sestávající z rozličných oborů humanitních a společenských věd. Tyto české a cizojazyčné monografie byly vydávány na začátku a v průběhu 20. století. Časově (i předmětově) se proto kryjí s obdobím, které MSÚ vědecky zpracovává a vhodně doplňují stávající knihovní fond.

Předpokládáme, že takto vytvoříme cca. 2 400 nových bibliografických záznamů s knihou v ruce. Vytvořené záznamy poskytneme prostřednictvím Souborného katalogu ČR všem tuzemským a zahraničním badatelům, knihovnám i širší veřejnosti.

Za projekt zodpovídá ing. Jana Dvořáková.