Fondové a speciální soupisy rukopisů

 • Miroslav Boháček – František Čáda, Soupis rukopisů Slezské studijní knihovny v Opavě. Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě XIII. Slezský studijní ústav, Opava 1955, 126, [2] s.
 • František Čáda, Rukopisné svazky v zámecké knihovně na Hradci u Opavy. Slezský sborník LIII, 1955, s. 283–292.
 • František Čáda, Rukopisy knihovny státního zámku v Rájci nad Svitavou. Sborník Národního muzea – C I, Národní muzeum v Praze, Praha 1956, 68 s.
 • Miroslav Boháček – František Čáda, Žerotínské rukopisy bludovské. Sborník Národního muzea – C III, Národní muzeum v Praze, Praha 1958, s. 45–221.
 • Soupis rukopisů v Třeboni a Českém Krumlově. Jaroslav Weber, Soupis rukopisů Státního archivu v Třeboni. Josef Tříška, Soupis rukopisů kaplanské knihovny v Českém Krumlově. Pavel Spunar, Soupis rukopisů prelátské knihovny, Státního archivu, Okresního muzea a okresního archivu v ČeskémKrumlově. Praha 1958, 381 s., 16 s. fot. a obr. příl.
 • Miroslav Boháček, Rukopisy mladovožické zámecké knihovny. Sborník Národního muzea – C VI, Národní muzeum v Praze, Praha 1961, s. 1–73.
 • Jan Bistřický – Miroslav Boháček – František Čáda, Seznam rukopisů metropolitní kapituly v Olomouci. In: Státní archiv v Opavě. Průvodce po archivních fondech III, pobočka v Olomouci. Praha 1961, s. 101–185.
 • Jiří Kejř, Les manuscrits du Décret Gratien dans les bibliotheques tchécoslovaques. Studia Gratiana VIII, 1962, s. 1–113.
 • Václav Černý, Les manuscrits en langues néolatines de la bibliotheque du grand prieuré de l'Ordre des Chevaliers de Malte a Prague. Sborník Národního muzea – C VIII, Národní muzeum v Praze, Praha 1963, s. 109–169.
 • Václav Černý, Les manuscrits néolatins de la Bibliothèque du Musée national de Prague. Praha 1964, 75 s., 7 obr. příl.
 • František Čáda, Rukopisy knihovny státního zámku v Kynžvartě. Praha 1965, 208 s., 8 fot. příl.
 • Jiří Pražák, Rukopisy křivoklátské knihovny. Praha 1969, 208, [1] s., [8] s. fot. příl., [2] barev. fot. příl.
 • Bohumil Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze. Díl 3, Strahovské rukopisy DF–DG (čís. 1236-1821), Praha 1979, 563 s.
 • Bohumil Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze. Díl 4, Strahovské rukopisy DH–DK (čís. 1822–2425), Praha 1970, 579 s.
 • Bohumil Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze. Díl. 5, Strahovské rukopisy DL–DU, SIGMA, porůznu a výběr zlomků (čís. 2426–3286), Praha 1971, 377 s.
 • Bohumil Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze. Díl 6/2, Rejstřík k dílu 3, 4, 5 (k čís. 1236 – 3286). Praha 1979, 186 s.
 • Bohumil Ryba, Soupisy rukopisů a starých tisků do roku 1800 z fondů Krajské knihovny v Českých Budějovicích I. Rukopisy biskupské knihovny v Českých Budějovicích.  České Budějovice 1974, 78. s.
 • Bohumil Ryba, Soupisy rukopisů a starých tisků do roku 1800 z fondů Krajské knihovny v Českých Budějovicích II/1–2. Rukopisy kláštera ve Vyšším Brodě. Dodatek. České Budějovice 1980, 387 s.
 • Jiří Pražák, Katalog rukopisů křižovnické knihovny, nyní deponovaných ve Státní knihovně České socialistické republiky v Praze. Praha 1980, XLVI + 327 s., 8 s. fot.
 • Bohumil Ryba, Soupisy rukopisů a starých tisků do roku 1800 z fondů Krajské knihovny v Českých Budějovicích III. Knihovny kláštera redemptoristů v Českých Budějovicích, biskupského semináře v Českých Budějovicích, kláštera minoritů v Českém Krumlově, prelatury v Českém Krumlově, kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, kláštera františkánů v Bechyni, kláštera františkánů v Jindřichově Hradci, kláštera servitů v Nových Hradech, děkanství v Třeboni, kláštera cisterciáků ve Vyšším Brodě. České Budějovice 1985, 368 s.
 • Miroslav Boháček, František Čáda, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Bearbeitet von Franz u. Maria Schäfer, hrsg. von Hans-Bernard Harder u. Hans Rothe (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte Reihe C, Bibliographien. Neue Folge Bd. 1). Köln, Weimar, Wien 1994, 683 s.
 • Stanislav Petr, Soupis rukopisů zámecké knihovny v Mikulově. Sborník Národního muzea – C XXXIX–XL, Národní muzeum v Praze, Praha 1994–1995, s. 29–77.
 • Miroslav Boháček – František Čáda, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Registerband. Herausgegeben von Hans Rothe. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte Reihe C, Bibliographien. Neue Folge Bd. 2). Köln, Weimar, Wien 1998, 259 s.
 • František Hoffmann, Soupis rukopisů premonstrátského kláštera v Teplé. (Studie o rukopisech, Monographia III, Bibliotheca Strahoviensis, Series
  monographica 1). Praha 1999, 2 sv., LI + 1024 s. (1 + 48 obr. příl.).
 • Irena Zachová ve spolupráci se Stanislavem Petrem, Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna. (Studie o rukopisech, Monographia IV). Praha – Brno 2000, 306 s. + 45 obr. příl.
 • Pavel Brodský, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. (Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Library of the National
  Museum, Prague). Studie o rukopisech, Monographia V. Praha 2000, 489 s. + 381 obr. + LVI obr. příloh.
 • František Hoffman, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. Studie o rukopisech, Monographia VI., Jihlava 2001, 480 s.
 • Stanislav Petr, Rukopisný fond v regionálním muzeu v Kolíně. In: Pocta Zdeňku Jelínkovi – Práce muzea v Kolíně 7, Kolín 2001 (vyšlo 2002), s. 127–154.
 • Jiří Kejř, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven/ Summae confessorum et alii tractatus pro foro interno qui in codicibus manu scriptis in bibliothecis Bohemiae et Moraviae asservatum. (Středověké kanonické právo v rukopisech České republiky. Díl I.) (Ius canonicum mediiaevi in codicibus in re publica Bohema asservatum Vol. I) Studie o rukopisech, Monographia VIII. Praha 2003, 144 s.
 • Stanislav Petr, Rukopisy zámecké knihovny v Bruntále a hradní knihovny na Sovinci. Sborník bruntálského muzea 2004. Bruntál 2004, s. 3–35.
 • Pavel Brodský, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. (The Illuminated Manuscripts of Czech Originin in the Polish Collections). Studie o rukopisech Monographia IX. Praha 2004, 220 s. + 84 obr. + XXXII, obr. příl.
 • Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Studie o rukopisech, Monographia XII. Praha 2007, XCIV + 594 s.
 • Irena Zachová – Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea – fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně, Studie o rukopisech. Monographia XIV. Praha: 2010, 736 s.