Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Korespondence T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896)

KOKEŠOVÁ, Helena a Irena KRAITLOVÁ. Korespondence: TGM - JSM. T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. ISBN 978-80-88304-02-9.

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

VAŠEK, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou": prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935). Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2943-0.

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

MALÍNSKÁ, Jana. Programy Masarykových politických stran: Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-60-9.

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka
Střed | Centre, 2018/1

Rozluka i soužití. Hledání religiozity v moderních a postmoderních společnostech 20. a 21. století | Separation and Cohabitation. Searching for Religiosity in Modern and Postmodern Societies of the 20th and 21st Centuries

Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands

MÍŠKOVÁ, Alena, Martin FRANC a Antonín KOSTLÁN. Bohemia docta: the historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Přeložil Melvyn CLARKE, přeložil Hana JIRKALOVÁ. Praha: Academia, 2018. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2.

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

FASORA, Lukáš, Miroslav KUNŠTÁT a Tomáš W. PAVLÍČEK. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2969-0.

Práce z dějin Akademie věd, 2018/2

Autoři příspěvků: Barbora Buzássyová, Kamila Mádrová, Adéla Jůnová Macková

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

ŠŤOVÍČEK, Ivan, HUBENÝ, Davin (eds.). S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948). Praha: Národní archiv; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-7469-079-2 (NA), 978-80-87782-78-1 (MÚA).

Zdeněk Nejedlý. Známý- neznámý? Svědectví fotografií

KÁBOVÁ, Hana a Petra TOMSOVÁ. Zdeněk Nejedlý známý - neznámý?: svědectví fotografií. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-86-6.

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

HÁJKOVÁ, Dagmar, Pavel HORÁK, Vojtěch KESSLER a Miroslav MICHELA. Sláva republice!: oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2870-9.

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.