Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916)

HÁJKOVÁ, Dagmar a Jitka, JINDŘIŠKOVÁ. Korespondence: TGM - Velká Británie. T. G. Masaryk - Velká Británie.Svazek II. (1916). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. ISBN 978-80-88304-68-5

Habitus českých vědců 1918-1968. Příklad dvou generací.

FRANC, Martin a kolektiv. Habitus českých vědců 1918-1968. Příklad dvou generací.. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-88304-65-4

Střed 2021/2

Město – laboratoř změny. Urbánní prostor mezi revolucí a evolucí 1905–1991 | The City – a Laboratory of Change. Urban Space between Revolution and Evolution 1905–1991

Josef David – Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938-1948)

TOMEŠ, Josef a Richard VAŠEK (eds.). Josef David : Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938-1948)​. Praha : NLN, s.r.o., 2022  978-80-7422-816-2 (NLN, s. r. o.), 978-80-88304-62-3  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

„Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948

SEDLICKÁ, Magdalena. „Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků,1945—1948. Praha : Academia, 2021. České moderní dějiny.  ISBN 978-80-200-3307-9 (Academia),978-80-88304-58-6  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Bohumil Němec : Vzpomínky

JANKO, Jan, PODANÝ, Václavl, BARVÍKOVÁ, Hana a Boris MOSKOVIĆ. Bohumil Němec : Vzpomínky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 548 s., Ego.ISBN 978-80-7422-750-9

Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938

KLEČACKÝ, Martin. Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938​. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-797-4  (NLN),978-80-88304-56-2  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

DRAŠAROVÁ, Eva, KLEČACKÝ, Martin, KLEMENT, Martin  a Luboš VELEK (eds.). Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915​. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i. a Národní archiv, 2021, ISBN 978-80-88304-60-9  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7469-109-6  (Národní archiv)

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II.

RYANTOVÁ, Marie. Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II.  Praha: NLN, 2021. Ego, 27. ISBN 978-80-7422-792-9  (NLN), 9978-80-88304-55-5 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80-7394-881-8 (JČU)

Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky​. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR  2021, ISBN 978-80-86246-89-5   (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) ,978-80-88304-61-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

České politické strany v poúnorovém exilu

NEKOLA, Martin. České politické strany v poúnorovém exilu. Praha: NLN, a.s. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-808-7 (NLN), 978-80-88304-66-1 (Masarykův ustav a Archiv AV ČR)

Československo a Svatý stolec II/2.2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927).

Pavel Helan (ed.), Československo a Svatý stolec. II/2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2021.  ISBN : 978-80-88304-46-3

Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky

DOUBEK, Vratislav (ed.). Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky​. Praha : NLN, s.r.o., 2021.  ISBN 978-80-7422-803-2 (NLN, s. r. o.),978-80-88304-53-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem

JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, ŽĎÁRSKÝ, Pavel a Iveta CICHROVÁ. Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem​. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-797-4 (NLN), 978-80-88304-56-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 

IČO: 67985921
DIČ: CZ67985921
číslo účtu: 7654270028 / 5500
IBAN: CZ48 5500 0000 0076 5427 0028
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

 

Informace o podatelně