Department for Research and Source Editions

Vedoucí: Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
 • +420 286 010 549

Oddělení se zaměřuje na výzkum moderní české společnosti a českých zemí v kontextu dějin středoevropského regionu 19. a 20. století. Těžištěm bádání jsou dějiny koncepcí demokracie a české státnosti, parlamentarismu, stranictví, politické kultury, politických ideologií a nacionalismu. Tato bádání probíhají v interdisciplinárních souvislostech historických a literárních věd, politické filozofie, politologie a genderových studií. Profilujícím předmětem badatelského zájmu jsou osobnosti a dílo T. G. Masaryka a E. Beneše, jejichž pozůstalosti jsou v péči MÚA. Důležitým oborem činnosti tohoto oddělení je ediční zpřístupňování základních pramenů osobní i institucionální provenience týkajících se moderních českých dějin. Spolu s naplňováním edičních projektů (Sebrané spisy TGM, edice Korespondence TGM aj.) je rozvíjena i ediční teorie a metodologie. V souvislosti s těmito projekty vznikají i rozsáhlé pramenné a bibliografické garantované databáze založené na inovativních přístupech a poskytující on-line informační servis. Oddělení řeší několik výzkumných projektů, nejvýznamnějším z nich je Edvard Beneš, Němci a Německo. Částečně ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti probíhá s podporou GA ČR dále výzkum těchto témat: Česká politická pravice v letech 1938-1945; T. G. Masaryk a Slované; Politiky židovské identity v českých zemích; Interpretace české moderny v německých časopisech 1880-1914; Násilí v transformaci střední Evropy v letech 1914-1922; Státní svátky první Československé republiky; Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava.

Namesort descending E-mail Telefon
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. brabec@mua.cas.cz
 • +420 286 010 565
doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc. eva.broklova@seznam.cz
 • +420 286 010 566
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. vdoubek@post.cz
 • +420 286 010 560
Mgr. Pavel Fabini fabini@mua.cas.cz
 • +420 286 010 562
Mgr. Michal Frankl, Ph.D. frankl@mua.cas.cz
 • +420 286 010 556
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. hajdinova@mua.cas.cz
 • +420 286 010 586
PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. hajkova@mua.cas.cz
 • +420 286 010 585
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. hanys@mua.cas.cz
 • +420 286 010 566
Mgr. et Bc. Svatopluk Herc herc@mua.cas.cz
 • +420 286 010 559
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. horak@mua.cas.cz
 • +420 286 010 587
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. jemelka@mua.cas.cz
 • +420 286 010 564
Mgr. et Mgr. Jitka Jindřišková jindriskova@mua.cas.cz
 • +420 286 010 586
PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. klecacky@mua.cas.cz
 • +420 286 010 588
Mgr. Martin Klement, Ph.D. klement@mua.cas.cz
 • +420 286 010 561
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. kucera@mua.cas.cz
 • +420 286 010 550
PhDr. Jana Malínská, Ph.D. malinska@mua.cas.cz
 • +420 286 010 551
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. merhautova@mua.cas.cz
 • +420 286 010 549
Mag. phil. Wolfgang Schellenbacher schellenbacher@mua.cas.cz
Mgr. Magdalena Sedlická, Ph.D. sedlicka@mua.cas.cz
 • +420 286 010 557
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. smidrkal@mua.cas.cz
 • +420 286 010 583
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. stofanik@mua.cas.cz
 • +420 286 010 563
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. sustrova@mua.cas.cz
 • +420 286 010 584
PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. tomes@mua.cas.cz
 • +420 286 010 552
Mgr. Richard Vašek, Ph.D. vasek@mua.cas.cz
 • +420 286 010 554
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. velek@mua.cas.cz
 • +420 286 010 112
Subscribe to RSS - Department for Research and Source Editions