Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Studie z moderních českých dějin

Dosud vyšlo:

  1. Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Helena Kokešová (ed.)
  2. Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Pavel Fabini (ed.)
  3. Česká politická pravice v letech 1938–1945, Richard Vašek – Martin Klečacký (eds.)
  4. Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektiveder Vertreter der staatlichen Gewalt und der Selbstverwaltung, Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)
  5. Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století. Pavel Fabini – Tomáš Zouzal (eds.)

Připravuje se:

  • Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, Viktor Pavlíček – Luboš Velek (eds.)

Přehled všech publikací