Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Spory o dějiny

Sborník Spory o dějiny je souborem kritických textů k závažným problémům výkladu českých a československých dějin zejména dvacátého století. Zabývá se především otázkami české národní identity, vzniku moderního československého demokratického státu a s ním úzce spjatými problémy, česko-německými vztahy, tradičním přístupem německého společenství k demokracii aj. Rubrika recenzí se zaměřuje na práce, jež vyvolaly diskusi.

Přehled všech publikací