Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Na pozvání Masarykova ústavu

Ve sbornících jsou publikovány příspěvky z cyklu pracovních seminářů Na pozvání Masarykova ústavu, pořádaných v letech 2003–2006.

Přehled všech publikací