Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


 

Vydáno v jiných nakladatelstvích

Tyto knihy nejsou v distribuci MÚA AV ČR.

Přehled všech publikací

Pages