Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


 

Československo a Svatý stolec

Ediční řada je věnována vzájemným vztahům mezi Československem a Svatým stolcem v prvním desetiletí existence meziválečného Československa a je výsledkem několikaletého výzkumu v českých i vatikánských archivech. Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu a doplněny anotacemi, vysvětlivkami a dalším edičním aparátem.

Dosud vyšlo:

  • Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918–1928). I. Úvodní studie
  • Československo a Svatý stolec. II/1. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919–1925). Výběrová edice dokumentů
  • Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, 1929–1931. Edice dokumentů
  • Československo a Svatý stolec. III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917–1928). Výběrová edice
  • Československo a Svatý stolec. IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty, 1928–1934. Výběrová edice
  • Československo a Svatý stolec. V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

Přehled všech publikací