Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Československo a Svatý stolec

Ediční řada je věnována vzájemným vztahům mezi Československem a Svatým stolcem v prvním desetiletí existence meziválečného Československa a je výsledkem několikaletého výzkumu v českých i vatikánských archivech. Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu a doplněny anotacemi, vysvětlivkami a dalším edičním aparátem.


Připravujeme

  • Československo a Svatý stolec. IV., Diplomatická korespondence a další dokumenty, 1928–1934. Výběrová edice
Přehled všech publikací