Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Edvard Beneš, Němci a Německo

Vícesvazková edice dokumentů dokumentuje vývoj a proměny politiky i pohledu Edvarda Beneše k Němcům a Německu od jeho raného mládí do roku 1938. Edice je hlavním výstupem projektu Edvard Beneš, Němci a Německo, řešeného v letech 2010–2014 s podporou Grantové agentury ČR, č. GAP410/10/1273.

Přehled všech publikací