Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Ego. Paměti, deníky, korespondence

Ediční řadu EGO, zaměřenou na vydávání tzv. ego-dokumentů – pamětí, deníků a osobní korespondence – zejména z oblasti novodobých českých dějin, vydává od roku 2012 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny. Jejím prostřednictvím se dostává naší kulturní veřejnosti postupně do rukou mnoho cenných historických pramenů dosud skrytých ve veřejných či soukromých archivech, jejichž původci jsou známí i neprávem zapomenutí aktéři naší nedávné historie. Editované texty jsou opatřeny poznámkami, vysvětlivkami a rejstříky, doplněny biografickými medailony a četnými obrazovými přílohami.


Dosud vyšly tyto svazky:

 1. •  Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?
 2. •  Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915–1918)
 3. •  Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií
 4. •  Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945
 5. •  Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorárního ministra
 6. •  Český „konzul“ ve Vídni, I. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem
 7. •  Americká stopa české Maffie. Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921–1938)
 8. •  Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919
 9. •  František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby
 10. •  Deníky Josefa Kalouska, II.
 11. •  Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy
 12. •  Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života
 13. •  Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem
 14. •  František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika
 15. •  Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace
 16. •  Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950
 17. •  Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů
 18. •  Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949
 19. •  Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.
 20. •  Antonín Matula: Věčný oheň
 21. •  Deníky Josefa Kalouska I.
 22. •  Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919-1923
 23. •  Adolf J. Sabath: Čech v americkém Kongresu
 24. •  Bohumil Němec: Vzpomínky
 25. •  Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií
 26. •  František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu
 27. •  Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II.
 28. •  Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky
 29. •  Josef David: Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938–1948)

Připravuje se:

 • Vlastenec, technokrat, kolaborant? Vzpomínky protektorátního ministra Vladislava Klumpara
 • Jiří Stříbrný. Poslední z mužů 28. října. Vzpomínky a úvahy psané v žaláři
 • Ivo Ducháček: Deníky 1939–1945
Přehled všech publikací

Pages