Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Edvard Beneš – dokumenty


V ediční řadě dosud vyšly tyto svazky:

1 • S projevem nehlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)


 

Přehled všech publikací