Práce z dějin Akademie věd [Studies in the History of the Academy of Sciences]

A peer-reviewed specialist journal (published since 1. 11. 2009), which loosely follows on from Práce z dějin Československé akademie věd [Studies in the History of the Czechoslovak Academy of Sciences], Series A, Volumes 1-4 (1986–1992), Práce z dějin Akademie věd [Studies in the History of the Academy of Sciences], Series A, Volumes 5-6 (1997–1997) and Práce z Archivu Akademie věd [Studies from the Archive of the Academy of Sciences], Series A, Volumes 8-9 (2005-2007).

Journal abbreviation: PDAV

 

This journal focuses on studies in the history of research institutes, particularly the Czech Academy of Sciences and its predecessors. It presents texts on the life and work of leading scientists and scholars. It deals with the source base on the history of science, the selection, processing, presentation and utilization of institutional and personal archive fonds and collections, records management and editorial activities. It also deals with more general topics from archive-keeping, the history of science and scholarship, social reflections of science, science policies and the development of relations between university and non-university science within the broader international context.

 

The journal is indexed in the ERIH Plus database (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

The journal is available on-line via the CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

 

Regular features: Studies, Editions, Archive fonds, Chronicle, Reviews and Reports.

Periodicity: twice a year, published since 2009.

Editorial contact: smidrkalova@mua.cas.cz

Publisher: Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Prague 8, Czech Republic.

Czech Ministry of Culture Registration No. E 18928. ISSN 1803-9448.

Vydaná čísla

2021/1

Práce z dějin Akademie věd, 2021/1

Autoři: Marie Bahenská, Daniela Brádlerová ,Libuše Heczková, Jan Chodějovský, Zdeněk R. Nešpor, Milan Palák, Jan Surman, Michaela Šmidrkalová, Soňa Štrbáňová, Libor Vaňác, Lukáš M. Vytlačil

2020/2

Práce z dějin Akademie věd, 2020/2

Autoři: Marie Bahenská, Piotr Biliňski, Katarína Derzsiová, Marek Ďurčanský, Jakub Hájíček, Lukáš Holeček, Jitka Jindřišková, Anna Jonáková, Adéla Jůnová Macková, Soňa Martinovská, Viktor Pavlíček, Emilie Těšínská

2020/1

Práce z dějin Akademie věd, 2020/1

Autoři: Marie Bahenská, Marek Ďurčanský, Martin Franc, Adéla Jůnová Macková, Helena Kokešová, Daniela Kolenovská, Miroslava Květová, Soňa Martinovská, Tomáš Masař, Michal Plavec, Veronika Středová, Luboš Studený

2019/2

Práce z dějin Akademie věd, 2019/2

Autoři příspěvků: Eva Boháčová, Martin Franc, Jakub Hájíček, Anežka Hrebiková, Jan Chodějovský, Libor Jůn, Adéla Jůnová Macková, Hana Kábová, Kamila Mádrová, Željko Oset, Lucie Vendelová Jirásková, Blaž Verbič

2019/1

Práce z dějin Akademie věd, 2019/1

Autoři příspěvků: Marie Bahenská, Daniela Brádlerová, Martin Franc, Tomáš Gecko, Jakub Hajíček, Helena Kokešová, Vlasta Mádlová, Zdeněk R. Nešpor, Lukáš M. Vytlačil, Hana Vlhová-Wörner

2018/2

Práce z dějin Akademie věd, 2018/2

Autoři příspěvků: Barbora Buzássyová, Kamila Mádrová, Adéla Jůnová Macková, Marie Bahenská, Martin Franc, Jakub Hájíček, Hana Kábová, Helena Kokešová, Boris Moskovič

2018/1

Práce z dějin Akademie věd, 2018/1

Autoři příspěvků: Doubravka Olšáková, Miroslav Kunštát, Milada Homolková, Andrea Svobodová, Hana Navrátilová, Petra Tomsová, Jindřich Schwippel, Marie Bahenská, Adéla Jůnová Macková, Kamila Mádrová, Emilie Těšínská

2017/2

Práce z dějin Akademie věd, 2017/2

Autoři příspěvků: Marie Bahenská, Věra Dvořáčková, Marek Ďurčanský, Martin Franc, Hana Kábová, Petr Kubík, Miroslava Květová, Karel Řeháček, Jiří Šoukal, Lukáš M. Vytlačil, Adéla Jůnová Macková

2017/1

Práce z dějin Akademie věd, 2017/1

Autoři příspěvků: Hana Navrátilová, Jana Gubášová Baherníková, Emilie Těšínská, Miroslava Květová, Martin Franc, Marie Bahenská, Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Jan Hálek, Kamila Mádrová

2016/2

Práce z dějin Akademie věd, 2016/2

Autoři příspěvků: Věra Dvořáčková, Milena Josefovičová, Piotr Biliński, Adéla Jůnová Macková, Pavel Žďárský, Pavel Fabini, Jan Hálek, Hana Kábová, Markéta Kabůrková, Tatiana Kadlecová, Jan Kahuda, Miroslava Květová, Petra Tomsová

2016/1

Práce z dějin Akademie věd, 2016/1

Autoři příspěvků: Emílie Těšínská, Bohumil Jiroušek, Tomáš W. Pavlíček, Petra Tomsová, Adéla Jůnová Macková, Hana Navrátilová, Marie Bahenská, Martin Franc, Blanka Hnulíková, Milena Josefovičová, Libor Jůn, Martin Klečacký, Vlasta Mádlová

2015/2

Práce z dějin Akademie věd, 2015/2

Autoři příspěvků: Adéla Jůnová Macková, Jiří Šoukal, Magdalena Najbar-Agičić, Helena Kokešová, Miroslava Květová, Petra Tomsová, Hana Kábová, Petr Cajthaml, Martin Franc, Jiří Jindra, Charlotta Kotíková, Tomáš W. Pavlíček

2015/1

Práce z dějin Akademie věd, 2015/1

Autoři příspěvků: Helena Kokešová, Magdaléna Pokorná, Kristina Uhlíková, Věra Dvořáčková, Hana Kábová, Adéla Jůnová Macková, Hana Navrátilová, Marie Bahenská, Jan Hálek, Hana Mášová, Irena Štěpánová, Kristina Uhlíková

2014/2

Práce z dějin Akademie věd, 2014/2

Autoři příspěvků: Miroslav Kunštát, Štěpánka Borýsková, Vlasta Mádlová, Tomáš W. Pavlíček, Jan Hálek, Jan Mervart, Helena Kokešová, Ivan Šťovíček, Hana Klínková, Hana Barvíková, Nataša Kmochová, Vlasta Mádlová, Martin Franc, Irina Hebelková, Lubica Hudáková, Joanna Lakosz, Marie L. Neudorflová

2014/1

Práce z dějin Akademie věd, 2014/1

Autoři příspěvků: Dirk Dalberg, Jaroslava Hoffmannová, Věra Dvořáčková, Libor Bernát, Marie Bahenská, Miroslava Květová, Jiří Beneš, Daniela Brádlerivá, Ivana Čornejová, Jan Hálek, Milena Josefovičová, Hana Kábová, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček, Jindřich Schwippel

2013/2

Práce z dějin Akademie věd, 2013/2

Autoři příspěvků: Ivana Ebelová, Michal Kosák, Jiří Flaišman, Robert Adam, Marie Havránková, Renata Ferklová, Hana Kábová, Helena Kokešová, Vratislav Doubek, Josef Harna, Jan Chodějovský, Marie L. Neuderflová, Tomáš W, Pavlíček, Lenka Procházková, Jindřich Schwippel

2013/1

Práce z dějin Akademie věd, 2013/1

Autoři příspěvků: Martina Šumová, Kristina Uhlíková, Věra Dvořáčková, Hana Kábová, Jindřich Schwippel, Helena Kokešová, Marie Bahenská, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Martin Franc, Jan Hálek, Miroslav Kunštát, Tereza Pokorná

2012/2

Práce z dějin Akademie věd, 2012/2

Autoři příspěvků: Martin Franc, Miroslav Kunštát, Helena Kokešová, Miroslav Šmidák, Jan Hálek, Jan Bílek, Erik Maršoun, Markéta Devátá, Bohumil Jiroušek, Hana Kábová, Tomáš Kalina, Hana Klínková, Jiří Křesťan, Alena Míšková, Tomáš W. Pavlíček

2012/1

Práce z dějin Akademie věd, 2012/1

Autoři příspěvků: Martin Franc, Miroslav Šmidák, Ewa Dziurzyńska, Lenka Procházková, Jan Bílek, Marie Bahenská, Daniela Brádlerová, Jan Gebhart, Hana Kábová, Stanislav Kokoška, Marie L. Neuderflová

2011/2

Práce z dějin Akademie věd, 2011/2

Autoři příspěvků: Petr Svobodný, Soňa Štrbáňová, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Vlasta Mádlová, Jan Janko, Jiří Jindra, Marie Bahenská, Jaroslava Hoffmannová, Hana Barvíková, Jan Bílek, Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Petr Cajthaml, Jan Hálek, Hana Kábová, Miroslav Kunštát, Jindřich Schwippel, Jiří Špét, Soňa Štrbáňová
 

2011/1

Práce z dějin Akademie věd, 2011/1

Autoři příspěvků: Jaroslava Hoffmanová, Věra Dvořáčková, Jindřich Schwippel, Jan Boháček, Nataša Kmochová, Jan Bílek, Martin Franc, Marie Bahenská, Karol Bílek, Jan Janko, Hana Kábová, Jan Kahuda, Matěj Kotalík, Lukáš Šlehofer, Zdeněk Vácha

2010/2

Práce z dějin Akademie věd, 2010/2

Autoři příspěvků: Pavel Urbášek, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Ludmila Hlaváčková, Hana Mášová, Daniela Brádlerová, Jan Bílek, Jakub Hájíček, Jan Hálek, Václav Hankovec, Ludmila Hlaváčková, Jan Chodějovský, Bohumil Jiroušek, Hana Kábová, Miroslav Kunštát, Hana Mášová, Eva Vondráčková

2010/1

Práce z dějin Akademie věd, 2010/1

Autoři příspěvků: Bohumil Jiroušek, Karol Bílek, Hana Kábová, Jiří Špét, Zdeněk Pousta, Milena Josefovičová, Marie Bahenská, Jan Bílek, Martin Franc, Jan Hálek, Jan Chodějovský, Jiří Šoukal

2009/2

Práce z dějin Akademie věd, 2009/2

Autoři příspěvků: Martin Franc, Marie Bahenská, Jan Janko, Mikuláš Čtvrtník, Jan Hálek, Vlasta Mádlová, Jan Bílek, Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Václav Hankovec, Hana Kábová, Dana Musilová, Jindřich Schwippel

2009/1

Práce z dějin Akademie věd, 2009/1

Autoři příspěvků: Miroslav Kunštát, Jakub Hajíček, Milan Ducháček, Vlasta Mádlová, Marie Bahenská,Jan Bílek, Karol Bílek, Daniela Brádlerová, Pavel Holát, Jan Janko, Hana Kábová, Martina Jeránková, Jindřich Schwippel

Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám

Práce z dějin Akademie věd. Supplementum 1