Vyšlo nové číslo Zpravodaje MÚA AV ČR

zpravodaj-mua_2020_obalka.jpg?itok=MbCMVg0U

 

Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., vychází jednou ročně, přináší přehled činnosti ústavu a jeho jednotlivých oddělení. Soustřeďuje zejména informace o pořádaných akcích (mezinárodní konference, semináře, přednášky, prezentace, výstavy apod.), výběrovou knižní a článkovou bibliografii pracovníků ústavu s anotacemi, přehled archivní práce, různé rozhovory, medailony, články a zajímavosti.