Po stopách T. G. Masaryka (webový portál)

logo_strategie_v1.jpg?itok=7tJOzbol Představujeme Vám nový projekt Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. – tematický portál spjatý s osobností prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Nabízí především jedinečnou interaktivní mapu, která znázorňuje historická i současná místa související s Masarykovým životem a meziválečným Československem. Dále poskytuje informační servis o novinkách a událostech spojených s 80. výročím Masarykova úmrtí (září 2017) a 150. výročím narození (březen 2020) a 100. výročím založení Československa (říjen 2018). Projekt je určen odborné a nejširší veřejnosti.

 

http://tg-masaryk.cz/

 

Interaktivní mapa Po stopách T. G. Masaryka

  • Místopisná hesla přibližují Masarykovu životní a profesionální dráhu se zaměřím na Českou a Slovenskou republiku.

  • Historická místopisná hesla vycházejí z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, týmového projektu, na němž spolupracuje na několik desítek autorek a autorů. Pro obrazový doprovod je do velké míry využíván rozsáhlý fotoarchiv Ústavu T. G. Masaryka uložený v MÚA.

  • Současný místopis zachycuje paměťové instituce (muzea, archivy atd.), jakož i naučné stezky, pomníky, busty, pamětní desky, stromy apod.

  • Místo může přihlásit jakýkoliv subjekt či osoba přes webové stránky (záložka Kontakty)

Informační servis o novinkách a událostech soustřeďuje informace o publikacích, rozhlasových a televizních pořadech, filmových dokumentech, výstavách, konferencích, přednáškách, prezentacích apod.

  • Řada novinek a událostí souvisí s činností MÚA, k jehož páteřním vědeckým liniím patří výzkum TGM v nejrůznějších politických, kulturních, vědeckých kontextech a zpřístupňování jeho díla formou odborných edic (Spisy T. G. Masaryka, Korespondence TGM). Ústav rovněž pečuje o Masarykovu pozůstalost a knihovnu.

  • Zveřejňovány jsou novinky a události na základě spolupráce s řadou partnerů – s institucemi, obcemi a médii.

  • Novou událost může přihlásit jakýkoliv subjekt, zveřejnění podléhá rozhodnutí správců stránek (přístup přes webové stránky, záložka Kontakty).

 

Další informace poskytnou

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D., a PhDr. Jakub Šofaník, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV Č, v. v. i.

Email: tgm@mua.cas.cz

www.mua.cas.cz

 

Tisková zpráva (pdf)