Výzva autorům: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století

Datum konání: 
31. 1. 2023, 0:00

Výzva autorům na tematicky volné číslo – uzávěrka 31. ledna 2023

Časopis Střed | Centre vypisuje výzvu autorům na tematicky volné číslo. Studie v rozsahu 6.000 až 10.000 slov se mohou vztahovat k celé šíři záběru časopisu, kterým je historické studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti. Hotové rukopisy studií do volného čísla je možné zasílat do 31. ledna 2023 na elektronickou adresu redakce stred@mua.cas.cz. Podrobné informace pro autory jsou k dispozici na webové stránce časopisu. Starší čísla časopisu je možné nalézt v Digitální knihovně AV ČR.

Střed | Centre je odborný recenzovaný časopis tematicky zaměřený na studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti. Oborové těžiště časopisu je v historických vědách a historicky orientovaném humanitně a sociálně vědném výzkumu s důrazem na interdisciplinární dialog. Střed | Centre si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru. S tímto cílem proto časopis vedle češtiny publikuje texty také v angličtině, případně němčině. Střed | Centre vychází dvakrát do roka a kombinuje tematicky zaměřená a tematicky volná čísla, o jejichž přípravě předem informuje prostřednictvím výzvy autorům. Střed | Centre je indexovaný v mezinárodních databázích odborných periodik SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus a CEEOL. Časopis vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

 

Call for Papers, CS (PDF)

Call for Papers, EN (PDF)