vodicka.ond@gmail.com

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.

  • +420 286 010 567
B 211

Curriculum Vitae

Education:

2008-2011: Mgr., Masaryk University, Brno
2005-2008: Bc., Masaryk University, Brno

Research Interests:

History of the church in 14th and 15th century; catholic party side (of the king Sigismund) during the Hussite wars; parish organisation and its desintegration during the Hussite wars; catholic exiles from Bohemia and their manuscript production during the Hussite wars.

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010:

2/2014 – 6/2014: DAAD scholarship holder, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Germany

Most Important Publications since 2010:

Articles in non peer-reviewed Journals and collective volumes

  • Vodička, Ondřej. Mikuláš Zajíc z Házmburka na Kosti a kostelecká katolická enkláva v době husitské. Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědná ročenka. 2013, sv. 26, s. 221-226.
  • Vodička, Ondřej. Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419–1436. Bezděz. 2013, roč. 22, č. 0, s. 5-35. ISSN 1211-9172.
  • Vodička, Ondřej. Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku. Pokus o portrét severočeského pána husitské doby. Bezděz. 2011, roč. 20, s. 11-36.