tosnerova

PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.

  • +420 286 010 568
B 211

Curriculum Vitae

Education:

2012: PhDr., Phd. Faculty of Arts of the Charles University, Prague
1977–1981: Mgr., Faculty of Arts of the Charles University, Prague

Research Interests:

Codicology; Early Modern Narrative Sources; History of early modern libraries

Research Projects since 2010:

Team member: Corpus of the Codicological Sources, Czech Science Foundation, 2010-2014.

Teaching Practice since 2010:

since 2013: Lifelong Learning program lectures, Faculty of Arts, Charles University, Prague
since 2012: Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University, Prague
since 2007: Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

since 2012: secretary, Institutional Council, Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences
since 1998: Editorial board member of the journal Minulostí Berounska

Most Important Publications since 2010:

Books

  • Tošnerová, Marie. Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 295 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 15). ISBN 978-80-86495-67-5.

Co-authored Books

  • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Šumová, Martina ; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Articles in Peer-Reviewed Journals

  • Tošnerová, Marie. Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století. Studie o rukopisech. 2014, 44, č. 0, s. 417-427. ISSN 0585-5691.
  • Tošnerová, Marie. Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova. Studie o rukopisech. 2013, 42 /2012/, č. 0, s. 51-62. ISSN 0585-5691.
  • Tošnerová, Marie. Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea. Studie o rukopisech. 2012, 41 /2011/, č. 0, s. 93-112. ISSN 0585-5691.
  • Tošnerová, Marie. Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti. Studie o rukopisech. 2011, roč. 40 /2010/, -, s. 77-90. ISSN 0585-5691.
  • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.

Book Chapters

  • Tošnerová, Marie. „A ten mor se tak rozmohl, že všudy i po vesnicích velmi mřeli.“ Reflexe moru v literárních pramenech druhé poloviny 16. století. In Ebelová, I.; Pešek, J.; Sekyrka, T. ; Vlnas, V. (ed.). Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Národní galerie v Praze, 2013. s. 51-61. ISBN 978-80-7422-269-6 (NLN : váz.). -- ISBN 978-80-7035-544-2 (Národní galerie : váz.)