smidrkal@mua.cas.cz

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

 • +420 286 010 583
B 308

Curriculum Vitae

Education:

2014: Ph.D., Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague
2008: Mgr., PhDr., Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague
2005: Bc., Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

Research Interests:

Modern history of Central Europe; cultural and social aspects of military history; Cold War history in Central Europe; film and mass media history

Research Projects:

 • Team member, “First World War veterans in Czechoslovakia and Austria, 1918–1938”, bilateral Czech-Austrian grant by Czech Science Foundation & Austrian Science Fund, since 2017
 • Team member and deputy project coordinator “The Joint Czech-Austrian History Book”, The Permanent Conference of the Czech and Austrian Historians on the Shared Cultural Heritage, 2015–2017
 • Team member, “Violence in Central Europe During and in the Aftermath of the World War I – Austrian and Czech Lands in Comparison”, standard grant by the Czech Science Foundation, 2014–2016

Teaching Practice:

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Department of German and Austrian Studies

Membership in Scholarly Societies:

since 2017: member of the International Society for First World War Studies

Most Important Publications:

Articles in Impacted Journals

 • Šmidrkal, Václav. They Shall—or Shall Not—Pass? Communist State Borders in the Czech Culture of Remembrance after 1989, East European Politics and Societies. 2017, Vol. 31, No. 2, pp. 251–268.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Šmidrkal, Václav. Abolish the army? The ideal of democracy and the transformation of the Czechoslovak military after 1918 and 1989. European Review of History / Revue européenne d’histoire. 2016, vol. 23, no. 4, pp. 623–642.
 • Šmidrkal, Václav. Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923. Český časopis historický. 2016, vol. 114, no. 1, pp. 89–115.
 • Šmidrkal, Václav. „Bratři ve zbrani“: představy o spojenectví Národní lidové armády NDR a ČSLA ve světle krize roku 1968. Historie a vojenství. 2014, vol. 58, no. 1, pp. 4–19.
 • Šmidrkal, Václav. „Železná opona“ jako české místo paměti. Střed/Centre. 2012, vol. 4, no. 1, pp. 56–79.
 • Šmidrkal, Václav. Die sozialistische Armee als eine Kulturmacht? Die Tschechoslowakische Armee 1950–1956. ILCEA – Revue d’Institut des langues et cultures d’Europe et d’Amérique. 2012, vol. 16, issued on 4 July 2012, available on-line.
 • Šmidrkal, Václav. ČSLA jako subjekt a objekt speciální propagandy v 60. letech 20. století. Historie a vojenství. 2011, vol. 55, no. 4, pp. 85–96.
 • Šmidrkal, Václav. O vzniku a úloze bratislavského Vojenského uměleckého souboru. Vojenská história. 2010, vol. 14, no. 2, pp. 60–74.

Popular Articles

 • Šmidrkal, Václav. Stesk po diktatuře? Na prahu třetího desetiletí východoněmecké Ostalgie. Dějiny a součanost. 2012, vol. 34, no. 1, pp. 14–17.

Book Chapters

 • Šmidrkal, Václav. The First World War in the Czech and Slovak Cinema. In Habsburg’s Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present), ed. Hannes Leidinger. New Orleans: University of New Orleans Press, 2018, pp. 69–92.
 • Šmidrkal, Václav. Song and Dance Ensembles in Central European Militaries: The Spread, Transformation and Retreat of a Soviet Model. In Theatre, Globalization and the Cold War, eds. Christopher B. Balme and Berenika Szymański-Düll. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, pp. 87–106.
 • Šmidrkal, Václav. “Dancing on a volcano”: Why the Czech Lands did not turn into bloodlands after 1918, In 1914–1924 Τα χρόνια των ανατροπών: Ευρώπη και Ελλάδα / 1914–1924 The Years of Upheaval: Europe and Greece, eds. Athanasios Markopoulos and Evanthis Hatzivassiliou. Athens: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών / European Cultural Centre of Deplhi, 2017, pp. 295–320, available on-line.
 • Šmidrkal, Václav. Military Film Studios before 1970: Between Cinematic Avant-Garde and Films on Command, In Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, eds. Lars Karl and Pavel Skopal. New York and Oxford: Berghahn Books, 2015 (paperback edition 2017), pp. 145–165.
 • Šmidrkal, Václav. The Image of “Real France”: Instrumentalization of French Culture in the Early Communist Czechoslovakia, In Beyond the Divide. Entangled Histories of Cold War Europe, eds. Simo Mikkonen and Pia Koivunen. New York and Oxford: Berghahn Books, 2015 (paperback edition 2018), pp. 177–195.
 • Šmidrkal, Václav. „Hobbypolizisten? Freiwillige Helfer der Polizei in der Tschechoslowakei und der DDR (1952–1989)“, In Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/491989, eds. Volker Zimmermann and Michal Pullmann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, pp. 111–148.
 • Šmidrkal, Václav. „Rote Filme unter Waffen. Das Filmstudio der Nationalen Volksarmee als Musterknabe des östlichen Militärbündnisses?“ In Der deutsche Film im Kalten Krieg, eds. Christin Niemeyer and Ulrich Pfeil. Bruxelles: Peter Lang, 2014, pp. 119–148.
 • Šmidrkal, Václav. Musen, Soldaten und die Partei. Zum Stellenwert der Kulturarbeit in den Streitkräften der DDR und der ČS(S)R, In Die ČSSR und die DDR im Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa, eds. Miloš Řezník and Katja Rosenbaum. Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2013, pp. 77–91.
 • Šmidrkal, Václav. Strážci státní hranice objektivem Československého armádního filmu, In Ochrana státní hranice 1948–1955, eds. Pavel Vaněk et al. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, pp. 65–71.
 • Šmidrkal, Václav. Propaganda specjalna armii socjalistycznych na przykładzie ćwiczeń »Lato-67«, In Na z góry upatrzonych pozycjach, eds. Bartłomiej Międzybrodski, Magdalena Gajda et al. Warszawa a Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2011, pp. 425–432.
 • Šmidrkal, Václav. Historická komparace a její alternativy, In Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, ed. Barbora Skálová et al. Praha: Matfyzpress, 2011, pp. 79–96.