PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

Portrét
 • +420 286 010 551
B 112

Curriculum Vitae

Education:

2000–2007: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1983: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1978–1982: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague

Research Interests:

Czech history of 19th and early 20th century.; History oc Czech and german women´s movement; Czech-German relations.

Research Projects since 2010:

Team member: Edvard Beneš, The Germans and Germany, Czech Science Foundation, 2010–2014

Teaching Practice since 2010:

2008–2013: Charles University Pratur, Faculty of Arts, Institute of Czech History:

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Malínská, Jana. "My byly, jsme a budeme!" České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 250 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 48). ISBN 978-80-7422-219-1.
 • Malínská, Jana. Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. PrahaPraha : Ústav T. G. Masaryka, 2012. 326 s. (Spisy TGM : 38). ISBN 978-80-86142-43-2.
 • Malínská, Jana. T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914. PrahaPraha : Ústav T. G. Masaryka, 2011. 571 s. (Spisy TGM : 28). ISBN 978-80-86142-37-1.

Co-authored Books

 • Kostrbová, Lucie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 299 s.

Editorships

 • Bahenská, Marie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8. 

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Malínská, Jana. České politické strany a jejich (ne)ochota podílet se na řešení ženské otázky (1860–1914). Studia historica Nitriensia. 2014, roč. 18, č. 1, s. 23-48. ISSN 1338-7219.

Book Chapters

 • Malínská, Jana. Marie Červinková-Riegrová – bytost politická. O několika událostech, jež se dotýkaly historie českého národa. In Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 118–145. ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Malínská, Jana ; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 211-230. ISBN 978-3-7700-5321-6. 
 • Malínská, Jana. Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 144-167. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.
 • Malínská, Jana. Peripetie českého ženského hnutí 1860-1914. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 159-191. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Malínská, Jana. Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí. In Kostrbová, L.; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 153-168. ISBN 978-80-86495-57-6.
 • Malínská, Jana. Die tschechische Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie). In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, 2010. s. 479-505. ISBN 978-80-7286-163-7.