kunstat@mua.cas.cz

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

 • +420 286 010 115
A 212

Curriculum Vitae

Education:

2004: PhD., Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague.
1982: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Research Interests:

Czech–German and Czech-Austrian relations; Czech and German church and religious history; History of universities and sciences

Research Projects since 2010:

 • Principal Investigator: The Papacy, the Curia, and the Catholic Church in Bohemian Lands 1820-1938. Relationships, Czech Specifics, and the Ultramontanism Phenomenon; Czech Science Foundation, 2015-2017.
 • Team Member: Charles University Prague and Czechoslovak Academy of Sciences. Scientific and Higher Education Institutions in Political and Social Changes 1945-1968; Czech Science Foundation,2013-2016.
 • Team Member: Gospel-book of the Benedictine monastery St.Gabriel in Prague-Smíchov (edition, commentary), Czech Ministry of Culture, 2012-2014.
 • Team Member: Edvard Beneš, Germans and Germany, Czech Science Foundation, 2010-2014.
 • Team Member: International Research Training Group „Religious Cultures in 19th and 20th-century Europe“, Czech Science Foundation together with the Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2010 – 2013.

Teaching Practice since 2010:

Faculty of Social Sciences, Charles University Prague.

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

2009–present: Member of Permanent Conference of Czech and Austrian historians to (2009-2013 head of the Czech part).
2009 – present: Member of Collegium Carolinum, Munich.
2009 – present: Editorial board member of the journal Práce z dějin Akademie věd.
2008 – present: Co-editor of Prager Schriften für Zeitgeschichte und Zeitgeschehen (Prague - Berlin).
2007 – present: Co-editor of Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder , Munich.
2008 – present: Member of the Board of Trustees, Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen.
2006–2013: Member of the Joint Czech-German and Slovak-German Commission of Historians.

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010: 

1994 – present : recurring short term stays at Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Germany (DAAD-scholarship for support of German Studies in the Czech Republic), together 24 months.

Most Important Publications since 2010:

Co-authored Books

 • Kaiserová, Kristina (ed.) ; Kunštát, Miroslav (ed.). Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster – New York : Waxmann Verlag, 2014. 502 s.
 • Kunštát, Miroslav (ed.) ; Kaiserová, Kristina (ed.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011. 446 s.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989. Československý časopis pro fyziku. 2014, roč. 65, č. 5, s. 302-312. ISSN 0009-0700.
 • Kunštát, Miroslav. Teologie a věda – moderní dichotomie. Katoličtí teologové v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích. Práce z dějin Akademie věd. 2014, roč. 6, č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448.
 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Jak psát dějiny Akademie věd?. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 141-162. ISSN 1803-9448.
 • Cornelissen, Ch. ; Holec, R. ; Kunštát, Miroslav. Medien und Öffentlichkeit. Zur nationalen und transnationalen Wirkungsmacht von Massenmedien im Spannungsfeld zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2011, roč. 51, č. 1, s. 3-20. ISSN 0523-8587.
 • Kunštát, Miroslav. V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2010, roč. 2, č. 2, s. 82-116. ISSN 1803-9243. 

Book Chapters

 • Kunštát, Miroslav. Zentren und Peripherien der Deutschböhmen in Wissenschaft und Forschung. In Kaiserová, K.; Kunštát, M. (ed.). Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster – New York, Waxmann Verlag, 2014. s. 9-72.
 • Kunštát, Miroslav. Das deutsche katholische Hochschulwesen in Böhmen: Die Theologische Fakultät der Prager Deutschen (Karl-Ferdinands-) Universität. In Kaiserová, K.; Kunštát, M. (ed.). Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster – New York, Waxmann Verlag, 2014. s. 275-306.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Kunštát, Miroslav. Církve v Československu 1948-1989: konflikt a konkurence loajalit. In Havelka, M. (ed.). Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Praha : Pavel Mervart, 2012. s. 189-210. ISBN 978-80-7465-053-6.
 • Kunštát, Miroslav. Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika. In Buchheim, Ch.; Ivaničková, E.; Kaiserová, K.; Zimmermann, V. (ed.). Československo a dva německé státy. Ústí nad Labem : Albis international, 2011. s. 197-212. ISBN 978-80-86971-28-5.