karasova

Mgr. Nikola Karasová

Curriculum Vitae

Education

  • since 2014 PhD Faculty of Social Sciences, Charles University Prague
  • 2011-2014 MA, Faculty of Social Sciences, Charles University Prague
  • 2008-2011 BA, Faculty of Social Sciences, Charles University Prague

Research interests

Greek refugees to Czechoslovakia, history of modern Greece and anti-communism

Research projects

Teaching

  • since 2013: Faculty of Social Sciences, Charles University Prague

Fellowships abroad

  • 01/2019: Humboldt University of Berlin
  • 11/2018: Istanbul Technical University
  • 03-05/2018: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
  • 05-06/2017: PRIO Cyprus Centre – Peace Research Institute (Nicosia)
  • 02/2017: Basel University
  • 09/2016: Panteion University (Athens)
  • 02-05/2015: University of Macedonia (Thessaloniki)
  • 09/2013: Vilnius University

 

Publications since 2010

Articles in peer-reviewed journals

  • Karasová, Nikola, Karin Hofmeisterová, and Miroslava Jasenčáková. ‘The Holy and Great Council and Its Implications for the Orthodox Unity: The Perspective of the Russian Orthodox Church, the Serbian Orthodox Church and the Orthodox Church of Greece’, Journal of Eastern Christian Studies, forthcoming in 2020.
  • Karasová, Nikola. ‘Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize [The Orthodox Church of Greece and its Interpretation of the Greek Economic Crisis]’, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (2016): 64-86.
  • Karasová, Nikola. ‘Lidový svaz – Zlatý úsvit: Řecká krajní pravice v době krize [People's Association – Golden Dawn: Greek Far-Right in Times of Crisis]’, Neograeca Bohemica 16 (2016): 73-98.
  • Karasová, Nikola. ‘Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě [Contemporary Greek Far-Right in Historical Perspective]’, Slovanský přehled 101, 2 (2015): 357-385.
  • Karasová, Nikola. ‘Průběh a důsledky řecké krize [Evolution of the Greek Economic Crisis and Its Consequences]’, Neograeca Bohemica 14 (2014): 89-104.

Book chapters

  • Karasová, Nikola. ‘Sankční politika EU a USA [EU and US Sanctions Policy]’. In Ruská agrese proti Ukrajině [Russian Agression against Ukraine], edited by Jan Šír, 202-219. Praha: Karolinum, 2017.
  • Karasová, Nikola. ‘Řecko [Greece]’. In Populismus v časech krize [Populism in the Time of Crisis], edited by Michal Kubát, Martin Mejstřík and Jiří Kocian, 24-38. Praha: Karolinum, 2017.
  • Karasová, Nikola. ‘Bělorusko [Belarus]’. In Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy [Returns: Postwar Reconstruction of Jewish Communities in Central East, South East and East Europe], edited by Kateřina Králová and Hana Kubátová, 271-285. Praha: Karolinum, 2016.
  • Králová, Kateřina, and Nikola Karasová. ‘Řecká krize a zahraniční intervence [Greek Crisis and Foreign Intervention]’. In Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě [Precolonialism, Colonialism and Postcolonialism: Empires and the Others in Eastern and South-Eastern Europe], edited by. Stanislav Tumis and Hanuš Nykl, 67-84. Praha: FF UK, 2015.
  • Králová, Kateřina, and Nikola Karasová. ‘Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen’. In Die Krise in Griechenland: Ursprünge, Verlauf, Folgen, edited by Ulf-Dieter Klemm and Wolfgang Schultheiß, Schriftenreihe (Bd. 1608), 299-325. Bonn: BPB, 2015.