Mgr. et Mgr. Anežka Kotoučová

Portrét
 • +420 286 010 116
A 205

Curriculum Vitae

Education

 • 2016 - up to now - Ph. D., Faculty of Arts, Charles University, Prague - Auxilliary Historical Sciences
 • 2013 - up to now - Master´s degree, Faculty of Arts, Charles University, Prague - History - world history
 • 2013 - 2016 - Master´s degree, Faculty of Arts, Charles University, Prague - Auxiliary Historical Sciences and Archival Studies
 • 2010 - 2013 - Bachelor ´s degree, Faculty of Arts, Charles University, Prague - Auxiliary Historical Sciences and Archival Studies
 • 2009 - 2013 - Bachelor´s degree, Faculty of Arts, Charles University, Prague - History
 • 2005 - 2009 - Gymnasium, Kladno

Foreign Internships

 • October 2016 – Moscow, Saint-Petersburg – research stay
 • September 2014 – February 2015 – Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russian Federation – study stay

Research Interests

 • Social and cultural history of Russian Empire in 18. – 19. century
 • Habsburg-Russian diplomatic relations in 17. – 20. century
 • Czechs in Russian Empire and Soviet Union in 17. – 20. century

 

Publication Activities

Book Chapters

 • Anežka Hrebiková, Opoziční inteligence za vlády Kateřiny II. a Alexandra I. jako předchůdce ruských anarchistů. Příklad Alexandra Nikolajeviče Radiščeva a Nikolaje Ivanoviče Turgeněva, in: Pokušení anarchie: pojmy – historické příklady – východní inspirace (kolektivní monografie z vědecké konference Výzkumného centra pro dějiny východní Evropy Historického ústavu AV ČR, 11. listopadu 2016, Brno), v tisku.

Articles in Reviewed Journals

 • Anežka Hrebiková, František Stellner, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled/Slavonic Review: Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe / Praha; Historický ústav AV ČR 2015, Roč. 101, č. 1 (2015). ISSN: 0037-6922, s. 95-123.
 • Anežka Hrebiková, Josef Holeček a Rusko / Josef Holeček and Russian Empire, in: Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2). ISSN: 1214-0627, s. 19-30.

Articles in Anthologies

 • Anežka Hrebiková, Z pramenů ke vztahu českých spisovatelů k Rusku v druhé polovině 19. století: Příklad Julia Zeyera a Josefa Holečka, in: Historie 2013. Sborník prací z 19. celostátní studentské vědecké konference konané 3.-4. dubna 2014 v Pardubicích, Pardubice 2014. ISBN: 978-80-7395-788-9, s. 41-66.