PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D.

Portrét
 • +420 286 010 571
B 212

Curriculum Vitae

Education:

2001-2009: Ph.D,.Faculty of Arts, Charles University, Prague.
1992-1997: Mgr., Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

Research Interests:

codicology, heraldry, Bohemian nobility in the early modern period, digital processing of manuscripts, database systems, digital humanities

Research Projects since 2010:

 • Team member: Knihověda.cz: The portal about the history of Czech book culture until 1800, Ministry of Culture: Programmes NAKI II, 2016-2020
 • Team member: Corpus of Codicological Sources, Czech Science Foundation, 2010–2014.

Teaching Practice since 2010:

Faculty of Arts, Charles University, Prague, Auxiliary historical sciences

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

 • 2011-2012: Secretary of the Institutional Council of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy od Sciences.
 • since 2019: Secretary of the Supervisory Board of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy od Sciences.

 

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Hrdinová, Martina. Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století. Praha : Academia, 2013. 694 s. ISBN 978-80-200-2196-0. 
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Šumová, Martina; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1. 

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Hrdinová, Martina. Erbovní galerie v sídlech české šlechty v raném novověku a jejich osudy s důrazem na heraldické soubory s vícevrstvými genealogickými koncepty. Opuscula historiae artium. 2019, roč. 68 (2), s. 268-281. ISSN 1211-7390.
 • Hrdinová M., Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury. Studie o rukopisech. 2018, roč. 48, s.  185-191. ISSN 0585-5691.
 • Hrdinová M., Stalo se toto zhlédnutí a spatření erbuov. Heraldické památky a jejich využití při majetkoprávních sporech na přelomu 16. a 17. století. Sborník archivních prací. 2018, roč. 68, č. 1, s. 28-43.
 • Hrdinová, Martina. Mortuáriá zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Pamiatky a múzeá. 2016, roč. 65 (3), 58-61. ISSN 1335-4353.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, s. 207-248. ISSN 0585-5691.

Book Chapters

 • Cymbalak, Tomáš; Hrdinová, Martina; Podliska, Jaroslav. K nálezu erbovního poháru rodu Kirchmayerů z Reichwitz v kontextu souboru skel z odpadní jímky z Prahy – Nového Města. In: Tomková, K., Venclová, N., (eds.). Krajinou archeologie, krajinou skla. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2020, s. 327-344. ISBN 978-80-7581-024-3.
 • Brodský, Pavel; Jeránková, Martina. Die Aktivitäten der Abteilung für Katalogisierung und Studium der Handschriften des Masaryk-Instituts und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In Breith, A.; Glaßner, Ch.; Klein, K.; Schubert, M.; Wolf, J. (ed.). Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Stuttgart : Hirzel, 2011, s. 224-233. ISBN 978-3-7776-2159-3. [Kulturelles Handschriftenerbe Ostmitteleuropa, Praha, 03.03.2010-06.03.2010, CZ].