Mgr. Pavel Fabini

fabini.pavel@seznam.cz's picture
 • +420 286 010 562
B 107

Curriculum Vitae

Education

 • since 2012: Ph.D. student at the Department of Czech History (Faculty of Arts, Charles University, Prague). Dissertation project: Election culture of Czech National Party in the Second Half of the 19th Century.
 • 2012: Master of Arts, History and Political Science, Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Research Interests

Political and social history in the 19th and 20th Centuries: Electoral Culture, Political System, Electoral Malpractice, Political Party.

Research Projects

 • NAKI II., DG18P02OVV025, Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu, koordinátor (od 2018)
 • GA ČR, č. 18-02843S, Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939, spoluřešitel (2018–2020)
 • GA ČR, č. 15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, spolupracovník (2015–2016), spoluřešitel (2017)

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays

 • 2/2016 Visiting scholar, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Geschichtswissenschaften V, Abteilung für Osteuropäische Geschichte, Düsseldorf, Germany

Most Important Publications since 2010

Books

 • Fabini, Pavel. František Topič. Příběh nakladatele a obchodníka s uměním. Praha: Společnost Topičova salonu, 2021, ISBN:978-80-905091-6-0
 • Fabini, Pavel – Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska I. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, 472 s. ISBN:978-80-7422-700-4
 • Klečacký, Martin Fabini, Pavel Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 332 s. ISBN:978-80-7422-608-3
 • Fabini, Pavel  Klečacký, MartinZouzal, Tomáš. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. 143 s. ISBN:978-80-7434-286-8
 • Fabini, Pavel Klečacký, Martin Zouzal, Tomáš. Zemědělská rada pro Království české 1873–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015. 135 s. ISBN:978-80-7434-196-0

Editorships

 • Fabini, Pavel – Zouzal, Tomáš (eds.) Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století, Liberec – Praha, 2021. 239 s., ISBN:978-80-88304-49-4
 • Fabini, Pavel (ed.) Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s., ISBN:978-80-7394-601-2

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Fabini, Pavel. Verifikace voleb v počátcích moderního parlamentarismu. Rakouské císařství 1848–1849. Český časopis historický. 2020, roč. 118, č. 2, 297–323. ISSN:0862–6111
 • Fabini, Pavel. Volební aféra okresního hejtmana Nikodéma Eckerta. Příspěvek k politickým aktivitám c. k. státních úředníků v 70. letech 19. století. Paginae historiae. 2019, roč. 27, č. 1, s. 339–359. ISSN:1211-9768
 • Fabini, Pavel. K volební praxi na Smíchovsku na přelomu 19. a 20. století. Studie a zprávy. 2019, roč. 7, č. 2, s. 9–21. ISSN:1805-3874
 • Fabini, Pavel. Kolínská organizace Národní strany ve víru parlamentních voleb 1861-1891. Středočeský sborník historický. 2015, roč. 40, s. 3–20. ISSN:0585-4172
 • Fabini, Pavel. K proměnám volební kampaně Národní strany na sklonku 19. století. Paginae historiae. 2013, roč. 21, č. 1, s. 5–27. ISSN:1211-976

Book Chapters

 • Fabini, Pavel. Volební korupce v českých zemích (1848–1918). In Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století, Liberec – Praha, 2021. s. 36–94. ISBN:978-80-88304-49-4
 • Fabini, Pavel – Portmann, Kateřina. Přezkum voleb a otázka zřízení volebního soudu v Předlitavsku. Tamtéž, s. 110–130. ISBN:978-80-88304-49-4
 • Fabini, Pavel. Franz II. Ringhoffer starostou Smíchova 1861–1865. In Fenomén Ringhoffer, Praha: Národní technické muzeum, 2020, s. 50–58. ISBN:978-80-7037-303-3
 • Fabini, Pavel. Střední vrstvy. In Republika Československá: 1918–1939, Praha: NLN a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018, s. 661–678. ISBN:978-80-7422-643-4
 • Fabini, Pavel. Pod tíhou hákového kříže. Akce "Lepší Slaný" a Jaroslav Jan Pála starostou města 1940–1944. In Továrník Pála a Lepší Slaný : Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2017, s. 96–106. ISBN:978-80-906066-2-3
 • Fabini, Pavel. Svět politiky a poslanecký mandát Josefa Kalouska. In Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, s. 85–102. ISBN:978-80-7394-601-2

Exhibitions

 • Parlament! (2020, spoluautor)
 • Milan Rastislav Štefánik. Život legendy. (2019, spoluautor)
 • Republika Československá 1918–1939 (2018, spoluautor)
 • Inwald. Příběh zlíchovské sklárny (2018, spoluautor)
 • Zrcadlo doby (2018, autor)
 • Poslanci na Říšské radě ve Vídni (2018, autor)
 • Ringhofferové (2017, autor)
 • Malostranský hřbitov. Příběh zapomenuté památky (2016, autor)