PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D.

Portrét
  • +420 286 010 120
A 106

Curriculum Vitae

Education:

2011: PhD., Faculty of Arts, Charles University, Prague.
2002: PhDr., Pedagogical Faculty, Charles University, Prague.
1999: M. A., Pedagogical Faculty, Charles University, Prague.

Research Interests:

Czechoslovak History 1918–1938, History of Science, Slavonic Studies

Research Projects since 2010:

Principal Investigator: Scholars in the Midst of "High Politics". The 1919 Paris Peace Talks as Witnessed by Participating Czech and Polish Experts, Czech Science Foundation, 2010–2011

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

Since 2009: Editorial board member of the journal Práce z dějin Akademie věd
Since 2008: Editorial board member of the journal Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny

Most Important Publications since 2010:

Book Chapters

  • Chodějovský, Jan. Osobní fond akademika Jiřího Horáka – jeho struktura a možnosti využití. In Hlôšková, H.; Pospíšil, I.; Zelenková, A. (ed.). Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I-II. Brno : Česká asociace slavistů - Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK - Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2012. s. 211-222. ISBN 978-80-263-0317-6.
  • Chodějovský, Jan. Odborní poradci ve volném čase. In Vácha, Z. (ed.). Žádám Vás jako vynikajícího odborníka... Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918-1919. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 183–199.
  • Chodějovský, Jan. Vědci uprostřed velké politiky. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectvích jejich účastníků, odborných poradců československé delegace. In Dejmek, J. (ed.). Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha : Historický ústav AV ČR, 2011. s. 139-157. ISBN 978-80-7286-188-0.