PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.

Portrét
 • +420 286 010 569
B 213

Curriculum Vitae

Education:

2008-2009: DSc., Czech Academy of Sciences, Committee for the history and theory of art
1983-1989: CSc., Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of the theory and history of art
1981-1982: PhDr., Charles University, Faculty of Arts, Department of History of Art and Aesthetics
1974-1979: Charles University Faculty of Arts, history of art – history

Research Interests:

codicology, catalogues of manuscripts, book painting

Research Projects since 2010:

 • Principal Investigator of the project Illuminated Manusricpts in Bohemian Museums, Czech Science Foundation, 2019-2021
 • Principal Investigator of the project Illuminated Manusricpts in Czech Archives, Czech Science Foundation, 2015-2017
 • Principal Investigator of the project Corpus of Codicological Sources, Czech Science Foundation, 2010-2014
 • Teaching Practice since 2010:

Charles University, Faculty of Arts, Institute of Information Studies and Librarianship

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

2009-present, member of the Centre of Medieval Studies
2008-present, editorial board member of the journal Studie o rukopisech
2009-2013, member of the Editorial Committe of the Czech Academy of Sciences
2004-2014, member of the Academic Assembly ASCR/CAS

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Brodský, Pavel, Šumová, Martina. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. Studie o rukopisech. Monographia, 21. ISBN 978-80-87782-79-8.
 • Brodský, Pavel. Krása českých iluminovaných rukopisů. Praha : Academia, 2012. 366 s. (Umění). ISBN 978-80-200-2175-5.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Šumová, Martina; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Editorships

 • Brodský, Pavel; Spurná, Kateřina; Vaculínová, Marta (eds.), Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2553-1.

Articles in Impacted Journals

 • Brodský, Pavel; Šumová, Martina. À propos de la contribution des enlumineurs dans la Bible de Petr Zmrzlík de Svojšín. Scriptorium. 2018, roč. 72, č. 1, s. 31-50. ISSN 0036-9772.
 • Brodský, Pavel; Šumová, Martina. K podílu iluminátorů v Bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína. Umění. 2017, roč. 65, č. 2,  s. 150-160. ISSN 0049-5123.
 • Brodský, Pavel; Šumová, Martina; Lemberková, Kateřina. Kancionál táborský a malíři Ludvík a Kateřina Oberdorferovi. Umění. 2016, roč. 64, č. 6, s. 523- 529. ISSN 0049-5123.
 • Brodský, Pavel. Epistolae beati Sidonii ve varšavské Národní knihovně. Umění. 2015, roč. 63, č. 1/2, s. 74-78. ISSN 0049-5123.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • Brodský, Pavel. Odpověď Lence Jirouškové. Česká literatura. 2015, roč. 63, č. 2, s. 318-327. ISSN 0009-0468. 
 • Brodský, Pavel. Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně. Studie o rukopisech. 2014, roč. 44, s. 395-400. ISSN 0585-5691.
 • Brodský, Pavel. Ohlédnutí za Karlem Stejskalem. Studie o rukopisech. 2014, roč. 44, s. 461-464. ISSN 0585-5691.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.
 • Brodský, Pavel. Rukopis Mater verborum jako problém paleografický, kodikologický i uměleckohistorický. Historia Slavorum Occidentis. 2013, roč. 2012, č. 1, s. 139-145. ISSN 2084-1213.

Book Chapters

 • Brodský, Pavel. Liber viaticus Jana ze Středy. In: Musílek, M., ed. Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018, s. 193-194. ISBN 978-80-200-2779-5.
 • Brodský, Pavel. Bibliografie k rukopisu. In: Brodský, P., Spurná, K., Vaculínová, M., eds. Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Academia, 2016, s. 259-271. ISBN 978-80-200-2553-1.
 • Brodský, Pavel. Malířská výzdoba Viatiku. In: Brodský, P., Spurná, K., Vaculínová, M., eds. Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Academia, 2016, s. 205-241. ISBN 978-80-200-2553-1.
 • Brodský, Pavel. Le Maître de la Bible de Sadská - l’enlumineur typique de la seconde moitié du 14e siècle. Codices Manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde. 2011, roč. 32, suppl. 6, s. 7-13. ISSN 0379-3621.
 • Brodský, Pavel; Jeránková, Martina. Die Aktivitäten der Abteilung für Katalogisierung und Studium der Handschriften des Masaryk-Instituts und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In Breith, A.; Glaßner, Ch.; Klein, K.; Schubert, M.; Wolf, J. (ed.). Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Stuttgart : Hirzel, 2011, s. 224-233. ISBN 978-3-7776-2159-3. [Kulturelles Handschriftenerbe Ostmitteleuropa, Praha, 03.03.2010-06.03.2010, CZ].
 • Brodský, Pavel. Illuminierte böhmische Handschriften des 15. Jahrhunderts in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau. In Winzeler, M.; Kahl, U. (ed.). Für Krone, Salz und Kelch. Wege von Prag nach Zittau. Zittau : Zittauer Geschischts- und Museumverein, 2011. s. 86-99. ISBN 978-3-938583-69-2.
 • Brodský, Pavel. Několik poznámek k takzvanému Pařížskému zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila. In Benešovská, K.; Chlíbec, J. (ed.). V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 61-64. ISBN 978-80-7422-139-2.