Mgr. Jan Boháček

Portrét
  • +420 286 010 134
A 208

Curriculum Vitae

Education:

2007: Mgr., Fakulty of Arts, Charles University, Prague.

Research Interests:

History of research institutions in Czechoslovakia since 1952; regional history (the town of Turnov in the Early Modern Ages); Supervision of records management at the Czech Academy of Sciences departments.

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

  • since 2015: deputy-chairman of the MIA CAS Supervisory Board
  • since 2012: member of the MIA CAS Editorial Board

 

Most Important Publications since 2010:

(publication list at MIA CAS since 2006: here)
(publication list at the Archive of the CAS till 2005: here)

Articles in Peer-Reviewed Journals

  • Boháček, Jan. Práce s pamětníky v Archivu AV ČR - prezentace projektu. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 2, s. 296-297. ISSN 1803-9448.
  • Schwippel, Jindřich ; Boháček, Jan. Pamětníci a spolutvůrci dějin ČSAV. Sbírka rozhovorů v Archivu Akademie věd ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 1, s. 53-86. ISSN 1803-9448.
  • Boháček, Jan. Spor Turnova s vrchností na počátku 18. století. Cesta poddanského města k nesvobodě. 2. část. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2010, roč. 23, -, s. 53-90. ISSN 1211-975X.