PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

Portrét
 • +420 286 010 118
A 203

Curriculum Vitae

Education

 • 2004: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 1995–2003: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 1989–1994: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague

Research Interests

 • History of Czech lands in the 19th century;
 • women’s movement in the Czech lands in the European context;
 • Women in science in the 19th and 20th centuries

Research Projects

 • Women in Czech and Czechoslovak science and scholarship in the first half of the 20th century, Czech Science Foundation, 2019–2021 (researcher)
 • How did scientists spin their networks? Reconstruction of scientific contacts and transnational relations among Czech and Polish researchers in the 19th and 20th century, Mobility Projects, The Czech Academy of Sciences and The Polish Academy of Arts and Sciences, 2019–2021 (member of team)
 • Exchange of inspiration and knowledge in communication of Czech and Polish scientists, Mobility Projects, The Czech Academy of Sciences and The Polish Academy of Arts and Sciences, 2016–2018 (member of team)
 • Between state plan and research freedom. Ethnography and folklore studies in Czechia in the context of development of culture and society in 1945–1989, Czech Science Foundation (collaborator)
 • Women Labour and Modern Society in the Czech Lands, Czech Science Foundation, 2013–2015 (collaborator)
 • Czech feminist thinking in the 19th and 20th centuries, Czech Science Foundation, 2009–2011 (collaborator)

Teaching Practice

 • Faculty of Arts, Charles University, Prague, Institut of Economic and Social History
 • Faculty of Arts, University of Hradec Králové, Institut of History

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies

 • since 2019 member of Die Ignaz-Lieben-Gesellschaft – Verein zur Förderung der Wissenschaftsgeschichte, Vienna
 • since 2017 member of Society for the History of Sciences and Technology
 • since 2017 charmain, Council of Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences
 • since 2016 member of the advisory board for collection-creating activity at the Archive Section of the National Museum Historical Museum in Prague
 • since 2015 member of Gender Expert Chamber of the Czech Republic
 • since 2014 member, Academic Assembly of Academy of the Czech Academy of Sciences
 • since 2012 member of editorial board, Book series Ego-Documents Publishing house Lidové noviny
 • 2012–2016 vice-chairman of the Board of Masaryk Institute and Archive of the Czech Academie of Sciences
 • since 2011 editorial board member of Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences
 • since 2009 Editor-in-chief of the Journal Studies in the History of the Academy of Sciences

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays

 • 2015 Slovakia, University of Pavel Jozef Šafárik, Košice, ERASMUS
 • 2014 Scholarship Aktion Österreich-Tchechien, AÖCZ-Universitätslehrerstipendien, Vienna
 • 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 Poland, Krakow, Archiwum Nauki PAN i PAU, inter-academy exchange stay, Polską Akademię Umiejętności
 • 2010, 2012, 2014, 2016 Sweden (Stockholm, Uppsala), inter-academy exchange stay, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities

 

Publications

(Publication list at MIA CAS since 2006: here)

(Publication list at the Archive of the CAS till 2005: here)

 

Books

 • BAHENSKÁ, Marie, BARVÍKOVÁ, Hana. Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 18. ISBN 978-80-7422-635-9.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci. České Budějovice: VEDUTA, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-88030-21-8.
 • BAHENSKÁ, Marie, BARVÍKOVÁ, Hana. Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 4. ISBN 978-80-7422-284-9.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-34-7.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: VEDUTA, 2011. ISBN 978-80-86829-79-1.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-70-5.

Book Chapters

 • BAHENSKÁ, Marie. Proměna ženského světa. In: CERMAN, I., ed. Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 690-705, 773-774. ISBN 978-80-7422-483-6.
 • BAHENSKÁ, Marie. Pan učitel a slečna učitelka. Genderové aspekty učitelské profese v českých zemích v 19. století. In: HAJDUČEKOVÁ, I., ed. Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 83-97. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 78. ISBN 978-80-8152-377-9
 • BAHENSKÁ, Marie. Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost. In: BAHENSKÁ, M., MALÍNSKÁ, J., eds. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 19-29. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • BAHENSKÁ, Marie. Žena v medicíně: Anna Bayerová. In: VOŠAHLÍKOVÁ, P., MARTÍNEK, J., eds. Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 70-90. ISBN 978-80-7286-164-4.

Editorships

 • BAHENSKÁ, Marie, MALÍNSKÁ, Jana, eds. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-24-8.

Articles in Impacted Journals

 • BAHENSKÁ, Marie. Liberální matka Božena Němcová?. Český lid, Etnologický časopis. 2012, 99(3), 307-318. ISSN 0009-0794.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • BAHENSKÁ, Marie. Vzdělávání žen jako téma české historiografie po roce 1989. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2018, 58(2), 61-68. ISSN 0323-0562.
 • BAHENSKÁ, Marie. Akviziční činnost Archivu Akademie věd ČR v letech 2009–2018. Práce z dějin Akademie věd. 2018, 10(2), 123-124. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Na cestách s Marií Gebauerovou. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. 2017, 8(2), 9-29. ISSN 1804-5367
 • BAHENSKÁ, Marie, JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Střípky dějin – brněnské pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v korespondenci Karla Vetterla s Jiřím Horákem. Práce z dějin Akademie věd. 2017, 9(2), 63-106. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Osobní fond František Šamalík. Práce z dějin Akademie věd. 2015, 7(1), 151-154. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Frauengeschichtsschreibung in Tschechien. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. 2015, 26(2), 190-200. ISSN 1016-765X
 • BAHENSKÁ, Marie. Osobní fond Josef Kurz. Práce z dějin Akademie věd. 2014, 6(1), 121-128. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Paní doktorová, ošetřovatelka, slečna doktorka. Obraz ženy ve zdravotnických profesích na stránkách Ženských listů. Studia historica Nitriensia. 2014, 18(1), 3-14. ISSN 1338-7219.
 • BAHENSKÁ, Marie. Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.". Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, 3(Suppl. 1), 159-168. ISSN 1803-9243.
 • BAHENSKÁ, Marie. Žena ve vědě: Alena Lengerová. Práce z dějin Akademie věd. 2011, 3(2), 248-263. ISSN 1803-9448.

Inventories

 • BAHENSKÁ, Marie. František Šamalík. 1939-2008. Manipulační seznam prvního typu. Praha, 2015. Archivní pomůcky, 584.
 • BAHENSKÁ, Marie. Josef Kurz. Inventář osobního fondu [1892] 1901-1972 [1979]. Praha, 2013. Archivní pomůcky, 582.
 • BAHENSKÁ, Marie. Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959. Praha, 2010. Archivní pomůcky, 569.