bahenska

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

 • +420 286 010 118
A 203

Curriculum Vitae

Education:

2004: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1995–2003: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1989–1994: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague

Research Interests:

History of Czech lands in the 19th century; women´s movement in the Czech lands in the European context; Women in science in the 19th and 20th centuries

Research Projects since 2010:

Investigator of the project Women Labour and Modern Society in the Czech Lands, Czech Science Foundation, 2013-2015.
Investigator of the project Czech feminist thinking in the 19th and 20th centuries, Czech Science Foundation, 2009-2011.

Teaching Practice since 2010:

 • Faculty of Arts, Charles University, Prague, Institut of Economic and Social History
 • Faculty of Arts, University of Hradec Králové, Institut of History
 • Faculty of Arts, Charles University, Prague, Instituf of Czech History

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

 • 2014-2018: member, Academic Assembly of Academy of the Czech Academy of Sciences
 • 2012-still: editorial board member of EGO Nakladatelství Lidové noviny
 • 2012-still: vice-charmain, Council of Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences
 • 2011-still: editorial board member of Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences
 • 2011-still: member, ethical committee Faculty of Arts, University of Hradec Králové
 • 2009-still: main editor, Práce z dějin Akademie věd

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010:

May 2014: Scholarship Aktion Österreich-Tchechien, AÖCZ-Universitätslehrerstipendien, Vienna, Austria

 

Most Important Publications since 2010:

(Publication list at MIA CAS since 2006: here)

(Publication list at the Archive of the CAS till 2005: here)

Co-authored Books

 • Bahenská, Marie ; Heczková, L. ; Musilová, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 240 s.
 • Bahenská, Marie ; Heczková, L. ; Musilová, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice : Němec - Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1.
 • Bahenská, Marie ; Heczková, L. ; Musilová, D. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 335 s. ISBN 978-80-86495-70-5.

Editorships

 • Bahenská, Marie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.

Articles in Impacted Journals

 • Bahenská, Marie. Liberální matka Božena Němcová?. Český lid, Etnologický časopis. 2012, roč. 99, č. 3, s. 307-318. ISSN 0009-0794.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • Bahenská, Marie. Paní doktorová, ošetřovatelka, slečna doktorka. Obraz ženy ve zdravotnických profesích na stránkách Ženských listů. Studia historica Nitriensia. 2014, roč. 18, č. 1, s. 3-14. ISSN 1338-7219.
 • Bahenská, Marie. Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.". Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 159-168. ISSN 1803-9243.
 • Bahenská, Marie. Žena ve vědě: Alena Lengerová. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 2, s. 248-263. ISSN 1803-9448.

Book Chapters

 • Bahenská, Marie. Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 19-29. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Bahenská, Marie. Žena v medicíně: Anna Bayerová. In Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha : Historický ústav AV ČR, 2010. s. 70-90. ISBN 978-80-7286-164-4.