Katalogy knihovny MÚA

Knihovna Archivu AV ČR


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ)
Knihovna T. G. Masaryka

  • Katalog Knihovny T. G. Masaryka (vyhledávání v postupně katalogizovaném historickém knihovním fondu Ústavu T. G. Masaryka) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Při katalogizaci fondu je zachováno původní oborové členění knihovny. Předhled dosud zkatalogizovaných svazků v jednotlivých oborech: zde.

Pokud si chcete prohlédnout zkatalogizované tituly vybraného oboru, zadejte signaturu v katalogu a systém vyhledá všechny svazky, které jsou již k dispozici.