Zahájení Týdne vědy a techniky AV ČR a prezentace knihy Republika československá 1918–1939

5. 11. 2018, budova Akademie věd ČR v Praze

foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)