Žáci ze Základní školy T. G. Masaryka v Poříčanech na exkurzi v MÚA AV ČR

V pátek 18. 1. 2019 navštívili Masarykův ústav a Archiv AV ČR žáci 8B ze Základní školy T. G. Masaryka v Poříčanech. Exkurze představovala jakousi pomyslnou tečku za fotosoutěží Po stopách T. G. Masaryka, která probíhala na portálu http://tg-masaryk.cz/ od června do října 2018. Zuzana Šinková si osobně převzala ceny spojené s druhým místem ve veřejném hlasování a se spolužáky se mohla seznámit s činnostmi, kterým se ústav věnuje. Kromě Archivu Ústavu T. G. Masaryka a  Archivu Akademie věd ČR si žáci prohlédli i nový depozitář Knihovny T. G. Masaryka.

Za vstřícný přístup a pomoc děkujeme vedoucí knihovny Janě Dvořákové a vedoucímu badatelny Janu Chodějovskému!