Výstava Mezi Krakovem a Prahou. Spolupráce českých a polských orientalistů

Výstava doplnila vydanou korespondenci Tadeusze Kowalského (1889-1948) s Janem Rypkou (1886-1968) a Bedřichem Hrozným (1879-1952) a přispěla tak nejen k dějinám zakladatelského období polské a české orientalistiky, ale ve stejné míře také k dějinám česko-polských vědeckých styků první poloviny 20. století. Všichni tři vědci patřili ke generaci středoevropských slovanských orientalistů, která pro nedostatek domácích možností získávala své odborné vzdělání na vídeňské univerzitě a doplňovala si jej poté většinou na univerzitách německých. Jejich první vědecké úspěchy spadaly ještě do období před r. 1918, hlavní těžiště jejich odborné kariéry ale představuje až období mezi světovými válkami. Exponáty výstavy přispěly k vykreslení jejich postavení jako profilujících osobností po ustavení samostatného polského a československého státu, a to jak prostřednictvím jejich vědeckých prací, tak jejich neúnavnou organizační činností.

Výstava Mezi Krakovem a Prahou. Spolupráce českých a polských orientalistů byla veřejnosti přístupná ve dnech 30. 10. – 10. 11. 2008 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě.

Foto z vernisáře 29. 9. 2008