Nejrozsáhlejší částí Knihovny TGM je sbírka beletrie