Konference 1918: Model komplexního transformačního procesu?

1918: Model komplexního transformačního procesu? / 1918: A Model Comprehensive Transformation Process?
Mezinárodní vědecká konference, pořádaná v rámci konferenčního cyklu České křižovatky evropských dějin 1918~1938~1948~1968 ve dnech 14.–15. dubna 2008 v Senátu Parlamentu České republiky.