Gary B. Cohen (University of Minnesota): Thinking about the Afterlife of the Habsburg Monarchy in Central Europe

Praha, 12. 11. 2018

Přednáška se konala v rámci cyklu výzkumných seminářů MÚA u příležitosti slavnostního udělení Medaile Františka Palackého Gary B. Cohenovi.

foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)