Elektronické informační zdroje

Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích

 


1) Knihovna AV ČR (KNAV) předplácí všem ústavům AV ČR přímý přístup z ústavních IP adres do následujících databází:

 • Web of Science (včetně analytického nástroje InCites),
 • Scopus,
 • Ebsco Academic Search Ultimate,
 • Ebsco Business Source Ultimate,
 • ProQuest,
 • Emerald Premiere,
 • JSTOR.

2) Vyhledávání na stránkách Knihovny AV ČR (KNAV) v jednotlivých elektronických informačních zdrojích je možné buď přímo z vybrané databáze nebo také prostřednictvím VuFindu (https://vufind.lib.cas.cz/KNAV/ - zaškrtnout „ZAHRNOUT ONLINE ZDROJE“).

V případě vyhledávání ze stránek KNAV je nutné využít přihlašovací údaje (heslo) registrovaného uživatele KNAV (tj. přihlášení přes VZDÁLENÝ PŘÍSTUP = REMOTE ACCESS):

Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na adrese: http://www.lib.cas.cz/eiz/vzdaleny-pristup/ nebo https://www.lib.cas.cz/en/eir/remote-access/

Registrace je pro zaměstnance AV ČR zdarma a lze ji také provést online na adrese: https://www.lib.cas.cz/sluzby/vypujcni-sluzby/registrace/online-registrace nebo https://www.lib.cas.cz/en/services/loan-services/registrations/online-registration/

 

Mezi takto přístupnými databázemi jsou např.: Anopress, PressReader, Bookport.


3) Další zdrojenarodni_digitalni_knihovna.jpg?itok=wWgJdvkT

Národní Digitální knihovna, zpřístupnění děl nedostupných na trhu (vydaných v ČR do r. 1989)

Přístup: https://ndk.cz

Více informací na https://dnnt.cz/

 

Přihlášení: eduID, účet: Knihovna AV ČR, osobní přístupová hesla jako do KNAV

(postup pro získání hesel viz výše, bod 2.)


digital-humanities.jpg?itok=2bPRtHuj

Portál Digital Humanities zpřístupňuje informační zdroje z oblasti humanitních a společenských věd vytvářené a spravované v Akademii věd. Aktuálně zahrnuje zdroje ze 17 pracovišť AV ČR, a to jak zcela dostupné online, dostupné pouze v konkrétních pracovištích, tak zdroje, které na převedení do elektronické podoby ještě čekají. Součástí portálu je také informativní sekce, která nabízí přehled odborné literatury, odborných akcí, zahraničních portálů a projektů v oblasti Digital Humanities.

Zpřístupnění přehledu informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa.

Vstup: https://www.lib.cas.cz/dh/zdroje/


 

wos-logo_web.jpg?itok=SPyq7x8r

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Clarivate Analytics. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím.

Web of Science Core Collection je hlavní bází Web of Science. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy impaktovaných časopisů a sborníků z celého světa (včetně open-access). Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.

Součástí jsou následující citační indexy:

 • Science Citation Index Expanded (tituly)
 • Social Sciences Citation Index (tituly)
 • Arts & Humanities Citation Index (tituly)
 • Conference Proceedings Citation Index / Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Book Citation Index
 • Current Chemical Reactions
 • Index Chemicus (tituly)

Další báze: BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, SciELO Citation Index, Zoological Record

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Thomson Reuters. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím:

Prostřednictvím Web of Science je také možné přistupovat k citačním databázím Journal Citation Reports.

Vstup:

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=3BPDcbvmQNzYsrjO2Su&preferencesSaved=


 

scopus-n.jpg?itok=t9A84_k8

Databáze Scopus společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

V rámci služby Articles-in-press je možné vyhledávat články z více než 3 750 časopisů ještě před jejich vydáním.

Databáze je tematicky rozdělena do 4 hlavních oblastí:

 • přírodní vědy (zemědělství, biologie, neurověda, farmakologie),
 • společenské vědy (humanitní vědy, obchod, historie, informační věda),
 • fyzikální vědy (chemie, strojírenství, matematika),
 • zdravotní vědy (lékařství, stomatologie, ošetřovatelství, veterinární lékařství).

Vyhledává také index citačního ohlasu, tzv. Hisrchův index. Pokrývá období od roku 1823 do současnosti.

Vstup: https://www.scopus.com/


 

erihplus_465x121_invert.jpg?itok=-7S9gro_

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich. Ke každému časopisu je přiřazena 1–2 vědecké disciplíny z oblasti humanitních a sociálních věd. Dle těchto disciplín lze zjistit, které významné časopisy v oboru vycházejí.

Volné vyhledávání: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


 

proquest.jpg?itok=F6INGK9-

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací. V rámci jednotného rozhraní je přístupná i digitální knihovna Ebrary.

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 hlavních bází z kolekcí ProQuest Central a ProQuest STM.

ProQuest Central je v současnosti největší agregovanou plnotextovou databází na trhu. Kromě odborných časopisů, sborníků z konferencí či referátů umožňuje přístup také ke stovkám amerických, kanadských i mezinárodním novin, disertačním pracím a k obchodním informacím z více než 40 zemí. Díky širokému záběru slouží jako centrální zdroj pro výzkumné pracovníky ze všech oborů. Zahrnuje dokumenty od roku 1962 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://search.proquest.com/index


 

ebsco.jpg?itok=mpq9sK7s

EBSCOHost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující databáze:

 

Academic Search Ultimate je celosvětově nejucelenější multioborová databáze. Obsahuje více než 10 000 plnotextových časopisů, z toho přes 9 000 recenzovaných a více než 6 500 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě periodik jsou zastoupeny také monografie a zprávy a sborníky z konferencí a nově také více jak 67 000 videí od agentury Associated Press. Pokrývá období od roku 1886 do současnosti.

Business Source Ultimate je uznávaná bibliografická citační a fulltextová databáze z oblasti obchodu s retrospektivou do roku 1886. Obsahuje více než 3 500 plnotextových časopisů, z toho přes 2 100 recenzovaných a více než 1 400 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě časopisů v databázi naleznete také profily firem, ekonomické zprávy jednotlivých zemí, případové studie a další.

Vstup z KNAV: EBSCOHost


 

emerald.jpg?itok=RR7c08bb

Emerald Premier je multioborová databáze, díky které získáte přístup ke kompletní produkci vydavatelství Emerald. Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které jsou řazeny do 16 předmětových kategorií: účetnictví a finance, ekonomie, vzdělávání, technika, zdravotnictví a sociální péče, lidské zdroje a organizace, informatika a znalostní management, knihovnictví a informační věda, management, marketing, správa majetku a stavebnictví, veřejná politika a management životního prostředí, sociologie, strategie, cestovní ruch a pohostinství, doprava. Seznam titulů naleznete zde.

Pokrývá období od roku 1988 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://www.emeraldinsight.com/


 

ulrichsweb.jpg?itok=BZuydBx2

Ulrichsweb je bibliografická databáze obsahující podrobné informace o více než 300 000 tištěných i elektronických periodik různého zaměření. Mimo odborných časopisů zde můžete nalézt také magazíny, noviny, zpravodaje, sborníky či knižní série. Pokrývá období od roku 1997 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://www.ulrichsweb.serialssolutions.com/login/librarySelect


 

jstor.jpg?itok=eZWFI59f

JSTOR je digitální knihovna (s hlubokým archivem) obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních věd (od roku 1665).

Licence KNAV umožňuje přístup do 17 dílčích databází – Arts & Sciences IXV, Biological Sciences a Business IV. Seznam titulů v jednotlivých kolekcích naleznete zde.

Vstup: http://www.jstor.org/


Další informační zdroje

 

 

 • Souborný katalog ústavů AV ČR, VuFind (vyhledávač, recovery systém, open source: tištené a elektronické knihy a časopisy, elektronické zdroje; vč. vzdáleného přístupu (z domova) – přístup přes osobní hesla) https://vufind.lib.cas.cz/
 • Digitální knihovna AV ČR (digitalizace v AV, většina je přístupná pouze ze studovny KNAVhttps://www.lib.cas.cz/digitalni-knihovna/
 • ASEP (repozitář AV ČR, publikace pracovníků AV ČR, citace, recenze, analytika) https://www.lib.cas.cz/asep/